CNIPMMR solicită aplicarea reală a debirocratizării

Date:

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat un sondaj sub forma unui chestionar aplicat pe site-ul www.cnipmmr.ro, pe portalul www.immromania.ro și la nivelul membrilor CNIPMMR privind masurile prioritare necesare pentru simplificarea procedurilor si debirocratizare in beneficiul imm-urilor si mediului de afaceri. Respondenții au fost în proporție de 48.8 % microîntreprinderi, 19,4 % întreprinderi mici, 16,1% întreprinderi mijlocii, 15,7% ONG-uri și alte forme juridice.

 

În proporție de 86,7%, cei chestionați au afirmat că s-au confruntat cu bariere/piedici administrative în inițierea, derularea sau consolidarea afacerii. Între barierele administrative care i-au afectat cel mai mult, au menționat: proceduri îndelungate de autorizare/înregistrare (63.3%);

 

lipsa soluțiilor eGovernment (informații actualizate accesibile pe internet, posibilitatea descărcarii de formulare, de completare și transmitere online, inclusiv pentru plata taxelor) (60%); numeroase taxe parafiscale (56.7%); costuri administrative ridicate (53,3%); proceduri complicate de autorizare/înregistrare (40%) etc.

 

80,6% dintre respondenți au considerat necesară înființarea unui departament de debirocratizare în cadrul ministerului de resort și în celelalte ministere, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru identificarea și simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri, care să stabilească măsuri trimerstriale de debirocratizare.

 

Dintre domeniile în care sunt necesare măsuri urgente de debirocratizare și simplificare a procedurilor, au fost menționate cu precădere domeniul fiscal, cel al programelor cu finanțare UE/buget, al autorizării funcționării, al achizițiilor publice și relațiilor de muncă.

 

Ca măsură dominantă pentru debirocratizare și pentru simplificarea procedurilor, în proporție de 80,6% a fost cerută introducerea declarațiilor unice informative pentru contribuabilii cu o cifra de afaceri mică, pentru reducerea sarcinilor lor administrative.

 

În conterxtul sondajului, CNIPMMR solicită implementarea la timp a măsurilor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 și adoptarea în regim de urgență a unor măsuri generale de debirocratizare și simplificare a procedurilor, cum snunt: îmbunătățirea soluțiilor de e-guvernare, digitalizarea administrației publice, astfel încât un număr important de proceduri administrative și etapele unei interacțiuni standard cu administrația publică să poată fi realizate în întregime online, asigurarea funcționării corespunzătoare a punctului de contact unic; generalizarea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, înclusiv a posibilității descărcarii/completării/transmiterii on-line de formulare; generalizarea plăților electronice și metode electronice de comunicare în timp real între administrația fiscală, instituțiile de credit și contribuabili; generalizarea transferului electronic al datelor între instituții și implementarea principiului depunerii documentelor și informațiilor doar o singură dată; înființarea unui gheșeu unic on-line pentru informarea întreprinzătorilor, privind procedurile de înființare/autorizare/licențiere, obligațiile și termenele legale, contravențiile și alte forme de răspundere, grupate pe categorii de întreprinderi și pe coduri CAEN; realizarea registrului taxelor din România care să cuprindă toate taxele fiscale și parafiscale; reducerea masivă a numărului de taxe și a parafiscalității; punct unic de contact pentru sesizarea problemelor birocratice; reanalizarea perioadei de validitate a autorizațiilor/licențelor și mărirea duratei acestora; publicarea de ghiduri, formulare, cereri tip, aplicații model pentru întreprinzători; evaluarea ex-post de impact a tuturor procedurilor administrative sau efectuarea unui audit instituțional anual independent/analiză sociologică tip barometru, din perspectiva sarcinii birocratice pentru întreprinzători; valorificarea bunelor practici la nivel european în domeniul debirocratizării etc.

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

De zece ori, angajator de zece: JTI România

JTI este Top Employer (Angajator de Top) pentru al...

Ce trebuie să faci dacă ai primit o notificare de la ANAF cu privire la veniturile obținute din străinătate?

  Stela Andrei, Partener, Impozit pe venit şi contribuţii sociale,...