Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Bucureşti, două premii I la New York

Date:

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Bucureşti a obţinut două premii I la marea întrecere mondială a firmelor de exerciţiu Virtual Enterprise International Trade Show, 2018, New York, SUA.

Conceptul didactic „Firma de exerciţiu“ se bazează pe învăţarea prin practică, prin faptul că este un model de simulare a proceselor interne desfăşurate într-o firmă reală şi a relaţiilor sale cu alte firme şi instituţii. „Firma de exerciţiu“ reprezintă, pe de o parte, o metodă interactivă de învăţare ce asigură premisele dezvoltării spiritului antreprenorial al elevilor, iar pe de alta parte, este o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii optime pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. Rolul firmelor de exerciţiu este acela de a dezvolta competenţele de antreprenoriat dinamic elevilor asemănător unui mediu concurenţial real, în plină formare.

Implementarea conceptului de „Firmă de exerciţiu” in demesul educational asigură premisele creării tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu, să descopere o nouă cale de distribuţie.

Obiectivul general al învăţării prin „Firma de exerciţiu” urmăreşte  dezvoltarea spiritului antreprenorial prin simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri și dezvoltarea de competenţe şi aptitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvare de probleme, luare de decizii, asumare de responsabilităţi, lucru în echipă, iniţiativă, perseverenţă, autoorganizarea şi autoevaluarea resurselor individuale, flexibilitate.
Activităţile desfăşurate în firmele de exerciţiu sunt identice cu cele din firmele reale, utilizând aceleaşi proceduri economice ca într-o firmă reală, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în conformitate cu practica şi legile specifice economiei naţionale. Fiecare firmă de exerciţiu se concentrează pe situaţii reale sau pe baza unui cadru antreprenorial, într-un domeniu economic bine precizat. Participanţii îşi desfăşoară activitatea într-o atmosferă productivă reală şi învaţă să îndeplinească sarcinile primite, fiecare decizie luată  oferind situaţii de învăţare. „Firma de exerciţiu” devine astfel o „firmă de învăţare” pe baza principiului învăţării după un model.

Metoda didactică „Firma de exerciţiu” reprezintă un mijloc de predare multidisciplinar în care cunoştinţele de cultură generală se îmbină cu cele de management, contabilitate şi marketing, făcând posibilă dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale elevilor prin experimentare (Learning by doing). Fiind o metodă practică de integrare a cunoştinţelor acumulate de elevi la diverse discipline de specialitate şi de cultură generală, procesul de invăţare prin „Firma de exerciţiu” asigură dobândirea de abilităţi antreprenoriale, perfecţionarea comportamentelor personale şi identificarea potenţialului propriu. Instruirea elevilor în firma de exerciţiu oferă competenţe în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, determinând o verificare practică şi o aprofundare a cunoştinţelor dobândite în anii de studiu. Dimensiunea extracurriculară a „Firmei de exercițiu” se realizează prin activitățile de învățare, desfășurate în afara curriculum-ului național, prin participarea la târgurile firmelor de exercițiu, organizate la nivel național și internațional.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din București a participat, şi în acest an, la competițiile organizate în cadrul prestigiosului eveniment Virtual Enterprise International Trade Show, 2018, New York, SUA, cu o delegație formată din 12 elevi şi 3 cadre didactice, coordonatori de „Firme de exerciţiu“. Din delegaţie au mai făcut parte elevi şi cadre didactice de la Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă”. Pe  întreaga perioadă a deplasării s-a urmărit punerea în aplicare a obiectivelor propuse în cadrul proiectului educaţional „Din şcoală în viaţă prin Firma de exerciţiu”, al cărui coordonator este prof. Roxana Carmen Ionescu, director al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Bucureşti. Principalele obiective ale proiectului au fost: dezvoltarea spiritului antreprenorial, familiarizarea elevilor cu activitățile specifice derulării afacerilor cu partenerii „Firmelor de exercițiu” străine în cadrul manifestărilor expoziționale, formarea de priceperi și deprinderi în domeniul afacerilor, perfecţionarea limbajului de afaceri în limbi străine, stimularea creativităţii elevilor, responsabilizarea, motivarea celor cu rezultate deosebite în practica firmelor de exerciţiu, stabilirea de parteneriate cu şcoli similare din SUA şi din alte ţări participante la manifestarea expoziţională.

Cea de a XXII-a ediţie a Târgului Internaţional al Firmelor de Exerciţiu,  intitulată „Youth Business Summit New York 2018”, a avut sloganul “Join future business leaders and entrepreneurs for a one-of-a-kind global business convention” şi s-a desfăşurat sub patronajul U.S. Network of Virtual Entreprises &  Merrill Lynch, în colaborare cu Working in Support of Education (W!SE) şi New York City Department of Education (DOE). Acest eveniment a reunit 105 firme de exerciţiu din 8 ţări şi 13 state din SUA, fapt ce denotă notorietatea şi anvergura la care se desfăşoară an de an. România a fost prezentă cu o firmă de exerciţiu de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. De-a lungul unei săptămâni dinamice, s-au desfăşurat două competiții: „Global Business Challenge” şi „International Trade Show”, în cadrul cărora elevi din întreaga lume şi-au demonstrat cunoștințele, priceperile şi deprinderile acumulate şi formate în cadrul firmelor de exerciţiu pe parcursul anului şcolar. La eveniment au participat personalităţi marcante  din lumea afacerilor: Charlotte Frank, director McGraw-Hill Financial şi Ben Kassoy, redactor-şef al DoSomething.org, Organizarea evenimentului a fost susţinută de 20 de sponsori de renume, dintre care amintim Fed EX, HSBC, Dale Carnegie, New York Life Fundation, Capital One.

Colegiul Economic Virgil Madgearu
Colegiul Economic Virgil Madgearu

 

Unul dintre evenimentele cele mai importante din lume pentru elevii care doresc să lucreze în domeniul afacerilor este „Global Business Challenge”, care a ajuns la a XII-a ediţie, desfăşurată pe 16 aprilie 2018. Anul acesta, competiţia s-a axat pe analizarea unui studiu de caz de afaceri referitor la compania producătoare de jocuri virtuale “Pokemon GO”. Echipele au avut rolul de consultant pentru managerul departamentului de marketing al firmei producătoare de jocuri virtuale „Niantic Inc” şi sarcina de a realiza o strategie menită să asigure promovarea produsului Pokemon Go pe pieţele mondiale. “Global Business Challenge” a reunit 269 de elevi din Austria, Belgia, Brazilia, Indonezia, Republica Bermuda, Germania, Bulgaria, România, SUA şi s-a desfăşurat în două runde: runda preliminară cu 36 de echipe din care au fost selectate 26 de echipe pentru runda finală, soldată cu 4 echipe de top. Competiţia le-a oferit elevilor oportunitatea să lucreze într-o echipă multinaţională, pentru a se pregăti şi a acumula experienţă în analizarea economiei globale, să evalueze oportunităţile şi riscurile unei afaceri, să-şi formeze şi să-şi exerseze competenţe de întelegere a operaţiunilor comerciale şi de negociere în afaceri şi mai ales să-şi consolideze deprinderile muncii în echipă.

La această competiţie, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Bucureşti a participat cu 12 elevi: Drăghici Diana Elena, Antonescu Carol Mihai, Jianu Andrei, Petre Denisa Andreea, Dima Luiza Denisa,Vasilescu Mihnea, Gonţilă Andreea, Haţăgan Alexandru, Datcu Melissa Cristina, Dirinea Ioana Denisa, Norocel Andrei Dragoş, Dumitraşcu Silviu Albert şi cu 2 profesori coordonatori: prof. Mariana Georgeta Ciobanu, prof. Florina Voicu. Eleva Datcu Melissa Cristina s-a calificat în finala concursului şi după evaluare a ocupat locul I.

Competiţia „International Trade Show” a avut secţiunile Best Booth, Best Sales Pitch, Best Catalog, Best Website. În cadrul acesteia, elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Bucureşti au participat cu firma de exercţiu FE „Traveling Around The World” SRL – agenţie de turism. Firma a fost reprezentată de elevii: Drăghici Diana Elena, Antonescu Carol MihaiI, Jianu Andrei, Petre Denisa Andreea, Dima Luiza Denisa,Vasilescu Mihnea, Gonţilă Andreea, Haţăgan Alexandru, Datcu Melissa Cristina, Dirinea Ioana Denisa, Norocel Andrei Dragoş, Dumitraşcu Silviu Albert, coordonaţi de prof. Mariana Georgeta Ciobanu, prof. Roxana Carmen Ionescu, prof. Florina Voicu. Echipa a obţinut premiul I – Gold la secţiunea “Best Booth”.

Pe perioada competiţiilor, au avut loc întâlniri de lucru cu organizatorii Târgului: Iris Blanc, director executiv, fondator al Virtual Enterprises International SUA, Nick Chapman, director al programului naţional, Tyler Fugazzie, manager în marketing şi comunicare, Susan Chan, manager în organizarea de evenimente naţionale şi cu numeroase cadre didactice din SUA şi din ţările participante.

Domunul ministru consilier Călin Radu Ancuţa a discutat cu delegaţia de elevi şi cadre didactice despre proiectele virtuale de promovare comercială. Întrevederea a avut loc pe 18 aprilie 2018 la sediul Consulatului General al României din New York, prilej cu care delgaţia noastră s-a bucurat de o deosebită atenţie din partea oficialităţilor române.

Complexitatea fenomenului educaţional şi diversitatea competenţelor şi provocărilor cărora elevii trebuie să le facă faţă, problema raportului cultură generală-cultură de specialitate la nivelul învăţământului şi problema asigurării unei apropieri a şcolii de viaţa reală determină necesitatea  consolidării caracterului interdisciplinar al conţinutului invăţământului şi prin aplicarea metodelor didactice novative precum „Firma de exerciţiu”.

Prin rezultatele obţinute, elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Bucureşti au dovedit că deţin reale calităţi de manageri în domeniile marketing, negociere, comercial, financiar-contabil şi resurse umane, dobândite în cadrul orelor de “Firmă de exerciţiu”, că au abilităţile şi competenţele de comunicare în mai multe limbi străine, precum şi aptitudini de negociere şi realizare a tranzacţiilor comerciale. Spiritul antreprenorial, creativitatea şi promovarea unei idei sau a unui produs românesc sunt dovezi certe ale dimensiunii formative a învăţământului economic de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” București.

Roxana Carmen Ionescu

Prof. Roxana Carmen Ionescu

Director, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” București

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Bitcoin revine la 60.000 de dolari

Prețul Bitcoin a înregistrat o scădere de 5% săptămâna...

Încălzirea globală va afecta economia mondială, dar nu și turismul din această vară

Incendii de vegetație în Grecia și în Statele Unite,...

Reglementarea activităților casnice: Avantaje și provocări practice

de Claudia Sofianu (foto), Partener, liderul departamentului Impozit pe...