Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Unitatea de Implementare a Proiectului CIPN, lansează concursuri integrate în campania națională „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”:

– Suntem SuperEroi – concurs pentru elevi

– Fermier Responsabil – concurs pentru gospodari și mici fermieri

Referitor la cele două concursuri, MMAP ne informează: „În perioada 15 octombrie-30 noiembrie, peste 140 de echipe, formate din câte 10 elevi din ciclurile primar și gimnazial, alături de un profesor sau coordonator desemnat de fiecare UAT înscris, se vor întrece în probe interactive, atât online, cât și offline, în cadrul competiției de implicare civică pe teme de mediu Suntem SuperEroi. Una din cele mai importante și așteptate probe din acest concurs este organizarea unei acțiuni de protecție a mediului în localitatea respectivă, acțiune ce va fi documentată foto sau video de fiecare echipă participantă, urmând să intre în galeria proiectului. 

O altă misiune a micilor SuperEroi este să convingă cât mai mulți gospodari din comunitate să participe în perioada 01-15 noiembrie la concursul Fermier Responsabil ce le oferă acestora posibilitatea de a aprofunda noile acțiuni și reguli de bune practici agricole pentru prevenirea poluării apei cu nitrați. 

Se acordă premii importante celor mai buni concurenți din cele două concursuri:  laptopuri, tablete, seturi camping – pentru primele trei echipe de SuperEroi, precum și bonuri cadou pentru achiziționarea de materiale necesare construirii de platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd pentru cei mai activi 10 fermieri.  

Toate detaliile sunt disponibile pe portalul apanoastra.ro, secțiunile concursurilor Suntem SuperEroi și Fermier Responsabil. Lista celor 200 de uat-uri eligibile este disponibilă AICI

Poluarea apei cu nitrați din surse agricole este o amenințare continuă la adresa sănătății umane, pentru că provoacă intoxicații grave sugarilor și copiilor de vârste mici, și afecțiuni periculoase adulților expuși la consumul îndelungat al apei cu nitrați în exces. Lipsa de informare, faptul că nitrații nu au gust, și nici miros, coroborate cu faptul că populația nu are obiceiul de a face analiza apei din fântânile de unde se aprovizionează, conduce la consumul pe scară largă a apei cu exces de nitrați, în zonele în care pânza freatică a fost expusă la poluare. O mare parte din acest tip de poluare este generată de gospodărirea defectuasă a gunoiului de grajd, respectiv depozitarea acestuia direct pe pământ și împrăștierea lui în perioadele de interdicție, când plantele nu consumă nitrații din compost. În acest fel, nitrații ajung direct în prima pânză freatică, de unde se alimentează majoritatea fântânilor”. 

Referitor la proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, MMAP reamintește că „este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Managementul gunoiului de grajd la nivel de comună este o preocupare principală a Proiectului, având în vedere că, la ora actuală, în România sunt peste 3 milioane de ferme mici, de subzistență, care nu au capacitatea de a implementa individual măsurile necesare prevenirii poluării solului și a apei freatice. Proiectul CIPN este în a doua fază, cea de finanțare adițională dintr-un împrumut de la Banca Mondială. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 80 de comunități locale”.

DISTRIBUIȚI