Conjuncturi și direcții noi în dezvoltarea economică

Date:

În perioada 26 – 28 martie 2018 s-a desfășurat la sediul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” – București, Conferința Națională cu tema „CONJUNCTURI ȘI DIRECȚII NOI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ”, Ediția a VII-a, organizată de către Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” prin Institutul de Cercetări Științifice Multidisciplinare, având ca președinți pe domnul prof. univ. dr. Momcilo Luburici – Președinte al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” – Fondator și doamna prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu – Președinte al Senatului Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” – Fondator.

Conferința a fost organizată în colaborare cu:

 • Institutul Internațional pentru Drepturile Omului (I.I.D.O.), U.C.D.C.;
 • Centrul de Cercetare Management, Administrarea Afacerilor si Marketing al Facultății de Management Turistic și Comercial București, U.C.D.C.;
 • Centrul de Cercetări în Economia și Administrarea Afacerilor Internaționale al Facultății de Relații Economice Internaționale București, U.C.D.C.;
 • Centrul de Cercetări, Studii și Aplicații Financiar-Bancare și Contabilitate al Facultății de Finanțe, Bănci și Contabilitate București, U.C.D.C.;
 • Centrul de Cercetare Marketing al Facultății de Marketing București, U.C.D.C.;
 • Centrul de Cercetări Economice și Consultanță în Afaceri al Facultății de Științe Economice Cluj Napoca, U.C.D.C.;
 • Revista „Economistul” a Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale.

Conferința se înscrie în contextul evenimentelor organizate de către Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” dedicate aniversării centenarului Marii Uniri (1918 – 2018).

Obiectivele conferinței s-au încadrat în următoarele coordonate:

 1. Stimularea procesului inovării, ca efect al implementării rezultatelor cercetării științifice și dezvoltarea tehnico-economică în etapa actuală pentru redresarea economică a societății;
 2. Creșterea vizibilității cercetării științifice românești și a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” prin Institutul de Cercetări Științifice Multidisciplinare;
 3. Integrarea comunității științifice românești în activitățile comunității științifice interne/internaționale.

 

Conferința a fost structurată în trei secțiuni, după cum urmează:

 1. Administrarea afacerilor;
 2. Management financiar-contabil;
 • Impactul evoluției economice, sociale și juridice asupra drepturilor omului.

Cu această ocazie s-au organizat:

– expoziție de carte de specialitate;

– lansarea/prezentarea următoarelor volume:

 • „Informația, o marfă neglijată”, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Autor: Conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase, ISBN 978-606-26-0671-8, Editura Pro Universitaria, București, 2017;
 • „Politici financiare ale întreprinderii. Metode și practici de gestiune și bugetare a afacerilor” – Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Autor: Conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase, ISBN 978-606-26-0887-3, Editura Pro Universitaria, București, 2018;
 • „Managementul investițiilor. Abordări tematice și instrumente aplicative”, Autori: Conf. univ. dr. Vadim Dumitrașcu, Conf. univ. dr. Roxana Arabela DUMITRAȘCU, ISBN 978-606-28-0191-5, Editura Universitară, 2015;
 • „Tranziția de la guvernare la guvernanță”, Autor: Prof. univ. dr. Cristina BĂLĂCEANU, ISBN 978-606-647-018-6, Editura Pro Universitaria 2012.

Menționăm că la această conferință s-au înscris autori cu comunicări după cum urmează:

– cadre didactice de la toate facultățile din U.C.D.C. (M.T.C., F.B.C., R.E.I., Marketing, F.S.J.A., L.L.S.);

– cadre didactice de la A.S.E. București;

– cadre didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;

– cadre didactice de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava;

– cadre didactice de la Universitatea „Spiru Haret” București;

– cadre didactice de la Universitatea „Nicolae Titulescu” București;

– cadre didactice de la Universitatea Româno-Americană București;

– cadre didactice de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași;

– reprezentanți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție;

– reprezentanți ai Primăriei Municipiului București.

Articolele rezultate în urma comunicărilor prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate într-unul din numerele din anul 2018 – volumul X al revistei „Knowledge Horizons – Economics”.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MULTIDISCIPLINARE                                   Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu – Director I.C.S.M.

                                                                                             

 

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate