Consultare publică privind evaluarea externă a calității academice

Date:

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a demarat consultarea publică referitoare la Standardele specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii universitare de licență și de master (Standarde specifice). Obiectivul consultării publice este obținerea de observații și propuneri, din partea tuturor părților interesate, pentru finalizarea Standardelor specifice.

Standardele revizuite sunt dezvoltate într-o formă unitară și prezintă o serie de indicatori relevanți în evaluarea calității academice la nivel de domenii de studii de licență și de master, apartenența programelor de studii la un anumit domeniu, precum și enumerarea disciplinelor care definesc specificul unui program de studii. Documentele dezvoltate au scopul de a reprezenta un instrument transparent și eficient de evaluare academică și de a oferi sprijin instituțiilor de învățământ superior pentru elaborarea și/ sau revizuirea programelor de studii, în vederea asigurării corelării între calificările similare oferite de către diferite universități.

Standardele sunt disponibile pe site-ul ARACIS, la adresa www.aracis.ro.

Pentru analizarea observațiilor primite și dezbaterea formei finale a Standardelor specifice, ARACIS va organiza două ședințe de lucru cu reprezentanți ai comisiilor permanente de experți de specialitate ale ARACIS, ai universităților și ai Consiliului Național al Rectorilor.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

One United Properties accesează o finanțare de 47 de milioane de euro de la Banca Transilvania

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator...