În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

  1. Reglementare

Proiectul Normei pentru aplicarea Ghidului privind cerințele privind comunicarea informațiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile).

  • Supraveghere

Aprobarea concluziilor și propunerilor la aspectele constatate în urma controlului permanent în cazul companiei de brokeraj Aon România Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea concluziilor și propunerilor la aspectele constatate în urma controlului permanent în cazul companiei de brokeraj D.H. Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea rezultatelor controlului periodic realizat la Gothaer Asigurări – Reasigurări S.A.

  • Autorizare

Autorizarea domnilor Gabriel Purice, Gheorghe Florea și a doamnei Daniela Sorina Bulai în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Comodities Exchange);

Aprobarea domnului Levente-Zoltan Csaszar în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Ergo Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Paul-Gabriel Zarzără pentru un nou mandat în funcția de membru al Directoratului la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Autonova S.A. Satu Mare, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea solicitării SAI Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului deschis de investiții ETF BET Tradeville;

Avizarea modificărilor aduse Statutului și Actului constitutiv ale Biroului Asigurătorilor Auto din România, cu excepția unor articole din Statut;

Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. ca urmare a majorării capitalului social;

Autorizarea modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

DISTRIBUIȚI