S-a încheiat proiectul „DigiL@b Laboratorul digital”, implementat de Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România în perioada 15 ianuarie 2020- 14 septembrie 2021. Proiectul, finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a avut în vedere „îmbunătățirea competențelor digitale ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud și Centru. 

Proiectul, subliniază inițiatorii, „a demarat cu o campanie de informare și conștientizare a angajatorilor din regiunile de implementare privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Astfel, a fost realizată o campanie media online, au fost organizate 3 evenimente regionale Tech Day și au fost realizate baze de date cu angajatori care au fost contactați direct.

Programul de formare a fost dezvoltat în colaborare cu Google Atelierul Digital, iar participanții la curs au învățat despre ce inseamnă un profil virtual, SEO, Google Ads, cum pot folosi Youtube-ul în avantajul lor, despre importanța unei pagini de contact pe propriul website sau cum să își facă un formular de feedback online. Cursanții au avut la dispoziție o aplicație mobilă care a constituit suportul procesului de formare.

Ca urmare a implementării proiectului, 388 de angajați au participat la cursuri de formare profesională în domeniul competențelor digitale, 353 de angajați au fost certificați că au dobândit competențe digitale, 36 de IMM-uri au fost sprijinite pentru introducerea unui program de invățare la locul de muncă pentru angajații proprii și 3 IMM-uri au introdus un program de învățare la locul de muncă”.

DISTRIBUIȚI