BCR și Asociația Ecoteca au organizat o masă rotundă având ca temă educația pentru economia circulară, o primă întâlnire dintr-o serie de evenimente intitulată „Investim în viitor”, care își propun „să dezbată subiectul sustenabilității, atât ca responsabilitate a întreprinderilor și a instituțiilor publice, cât și a consumatorilor, o necesitate universală pentru statele lumii, în contextul schimbărilor climatice și socio-economice”.

Au fost reprezentate la prima dezbatere BCR și Asociația Ecoteca, Ministerul Economiei, Universitatea din București, Academia de Studii Economice, Confederația Patronală Concordia, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), organizații neguvernamentale, companii economice etc.

Ioana Voinescu, coordonator taskforce ESG: „Ca promotor al politicilor verzi, BCR a adoptat practicile de business ESG, prin care ne dorim să aducem impact în domeniile mediu, social și de guvernanță în afaceri, în spiritul principiilor de economie circulară ce se conturează la nivel mondial. Ne dorim ca economia circulară să fie o realitate nu doar în practicile noastre de business, ci un stil de viață la nivel de societate. Dezvoltarea durabilă a țării pornește de aici, iar piața muncii este definită de competențele dezvoltate prin educație. Fiind un puternic susținător al educației, BCR și-a luat angajamentul de a facilita discuțiile între liderii de opinie relevanți, pentru a recomanda, împreună, acțiunile necesare integrării domeniului economiei circulare în spațiul academic, spre a servi mai departe viitorilor specialiști care vor pune bazele dezvoltării durabile la nivel de țară.” 

Raul Pop, directorul de programe al Asociației Ecoteca: „Este remarcabil că o instituție majoră din domeniul bancar inițiază o discuție despre economie circulară. Domeniul discutat este extrem de important și de mare impact. Toate părțile implicate, atât actorii publici, dar și cei privați trebuie să acționeze împreună pentru a putea transforma tranziția către o economie circulară într-o realitate. Economia circulară nu este un subiect rezervat doar specialiștilor de mediu, ci este un domeniu de interes general, iar educația este primul pas care necesită atenție și implicare.”

Discuția privind educație pentru o economie circulară „a urmărit o primă analiză a contextului local educațional și a modului în care acesta asigură cunoștințele necesare atât publicului larg, pentru un comportament civic responsabil față de mediu, cât și viitorilor specialiști care vor activa mai târziu în acest domeniu.

O primă necesitate a fost identificată în domeniul academic, cea de corelare cu piața muncii.  În România există programe de studii la nivel universitar și post-universitar care sunt conectate cu temele de mediu, însă în vederea tranziției spre o economie circulară, participanții au fost de acord că este nevoie de noi abordări curriculare și specializări care să asigure noi experți și angajați competenți în acest domeniu. Reprezentanții mediului privat au semnalat nevoia în creștere de personal specializat și și-au exprimat deschiderea spre o colaborare cu mediul universitar pentru a asigura pregătirea, dar mai ales spațiul practic necesar pentru noii specialiști. Profesorii au nevoie, la rândul lor, de un cadru de pregătire și de informații pe care să le cuprindă în predarea la clasă. Tot din perspectiva educațională, a fost menționată și nevoia de a oferi un cadru de pregătire jurnaliștilor, astfel încât aceștia să poată aduce informații din sfera economiei circulare către publicul larg.

Mediul preuniversitar necesită și el o atenție aparte. S-a discutat despre nevoia de a introduce în școli educația de mediu, inclusiv despre economie circulară, sub mai multe posibile forme: prin disciplina educației civice, a unei materii opționale, sau printr-o abordare transcuriculară. În acest fel,  va fi asigurată o înțelegere de bază tuturor ce îi va ajuta să fie responsabili cu mediul, în primul rând din punct de vedere civic. Acest tip de educație trebuie să ajungă la fiecare elev, indiferent dacă se află în mediul urban sau în cel rural.

În vederea atingerii acestor obiective, participanții au semnalat necesitatea unor strategii implementabile, urmate de planuri de acțiune concrete, care să fie puse în practică și monitorizate printr-o abordare intersectorială.

Participanții au subliniat și nevoia de a crea un standard de măsurare a impactului care să fie urmărit la nivel instituțional, de business, dar și non-guvernamental. Invitații au punctat nevoia de colaborare și de acțiune coordonată, dar și de propagare a informației despre economia circulară prin activități dedicate, iar ca soluție principală și-au exprimat interesul în participarea la viitoare platforme sau grupuri de lucru”.

Organizatorii anunță că „seria de evenimente BCR Investim în viitor va continua în luna noiembrie cu o masă rotundă pe tema investițiilor verzi pentru start-up-uri din perspectiva economiei circulare. Evenimentele vizează conturarea unor direcții de acțiune pentru diferite activități, practici de business și inițiative legislative cu scopul de a aduce schimbări reale în societate. Mesele rotunde Investim în viitor urmăresc să ofere un punct de pornire pentru măsuri ce pot fi luate de toți factorii decidenți, pentru a regândi modul în care societatea își desfășoară activitățile având în minte asigurarea unui viitor bun pentru generațiile următoare”.

DISTRIBUIȚI