Evaluarea calității învățământului preuniversitar, în dezbatere publică

Date:

Se află în dezbatere publică ([email protected]) proiectul de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație şi proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea standardelor (standarde de autorizare de funcţionare provizorie și de acreditare), a standardelor de referință (standarde de calitate) și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.

Metodologia și standardele propuse au fost elaborate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Standardele au trecut printr-o primă rundă de consultări publice (ianuarie 2015-iulie 2016) şi au fost pilotate (martie-iunie 2015) în peste 680 de unități de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural și mediul urban. Varianta finală a proiectului integrează observațiile rezultate în urma pilotării și observațiile membrilor Comisiei Consultative a ARACIP.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice subliniază că „prin noile standarde, activitatea de evaluare instituțională va fi reorientată spre concentrarea activității școlare pe promovarea bunăstării (ante)preșcolarului/elevului și pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățării. De asemenea, se pune un accent deosebit pe valorizarea resursei umane în educație și pe promovarea răspunderii sociale și a bunei guvernări. Alte două direcții de acțiune sunt fundamentarea funcționării și dezvoltării instituției școlare pe dovezi alături de consolidarea dialogului și a colaborării între instituția de învățământ, părinți, autoritate locală și cu întreaga comunitate, în beneficiul (ante)preșcolarilor/ elevilor”.

Noile standarde sunt centrate pe 10 aspecte esențiale:

1. Comunicarea cu beneficiarii de educație, cu personalul instituției de învățământ, cu instituții și persoane din comunitate și din afara acesteia;

2. Rezultatele învățării obținute de (ante)preșcolari și elevi;

3. Bunăstarea la nivelul (ante)preșcolarilor și al elevilor și al personalului instituției de învățământ;

4. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor aparținând categoriilor defavorizate pe criterii economice, educaționale, culturale, etnice sau de orice altă natură;

5. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor cu dizabilități / cu cerințe educaționale speciale;

6. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor talentați și/ sau capabili de performanțe înalte;

7. Capacitatea managerială și instituțională;

8. Capacitatea profesională a corpului profesoral;

9. Combaterea discriminării, asigurarea drepturilor minorităților și interculturalitatea vieții școlare;

10. Dimensiunea europeană a educației oferite.

Metodologia și standardele propuse vor sta la baza procesului de acreditare și evaluare periodică a unităților școlare și a programelor de studii începând cu anul 2018-2019.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Consolidarea rețelei electrice: O prioritate pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale României pentru 2030

Energy Policy Group a publicat un raport numit „Consolidarea...

Despăgubire-record de peste 400.000 lei pentru daunele produse de furtună unei locuințe

Cea mai mare despăgubire plătită de o companie Membră...

Festival cu concerte inclusiv pe esplanada Ateneului Român

Un eveniment complex, care îmbină concerte în aer liber...