La Universitatea „Hyperion” a fost lansată lucrarea „Procesarea semnalelor”, realizată de rectorul instituţiei, prof. univ. dr. Sever Spânulescu şi apărută la Editura „Victor”. Domeniul pe care îl reprezintă este caracterizat printr-o  evoluție teoretică şi tehnologică rapidă, având totodată implicaţii economico-sociale complexe. Dincolo de aria ştiinţifică specializată pe care o acoperă prioritar (fizică, automatică, electrotehnică, electronică, tehnologia informaţiei), lucrarea poate genera conexiuni semnificative, o primă dovadă fiind reprezentarea la evenimentul lansării a unor domenii didactice şi de cercetare din Universitatea „Hyperion” precum ştiinţe economice, jurnalism, arte.