EximBank anunță că „participă la redactarea Memorandumului inițial pentru procesul de aderare al României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), fiind singura instituție financiară specializată, cu rol de promovare a exportului, în concordanță cu standardele Acordului OCDE privind creditele la export care beneficiază de susținere oficială. 

Banca are o experiență vastă în stabilirea pozițiilor tehnice comune la nivelul UE în ceea ce privește instrumentele financiare prin care guvernele pot contribui la dezvoltarea comerțului mondial, ceea ce permite o integrare rapidă a practicilor OCDE pentru dinamizarea susținerii exportului și armonizarea politicilor companiilor locale cu cerințele organizației”.

Traian Halalai, președintele executiv al EximBank : „EximBank contribuie activ la realizarea unuia dintre cele mai importante obiective de țară ale României – aderarea la OCDE, prin canalizarea expertizei pe care o are în privința integrării activității sale financiare la nivel internațional, astfel încât mediul de afaceri local să fie cât mai pregătit pentru a acționa conform  standardelor care guvernează economiile dezvoltate ale lumii. Prezența României printre statele membre OCDE confirmă nivelul de creștere a economiei și permite valorificarea unor viitoare oportunități semnificative de investiții, iar portofoliul de instrumente financiare al Grupului EximBank ne poziționează ca un partener valoros în cadrul acestui proces, atât din perspectivă guvernamentală, cât și la nivelul dinamicii de afaceri a companiilor locale.” 

Consiliul OCDE a adoptat, la 10 iunie 2022, Foaia de parcurs pentru procesul de aderare a României. Prioritatea autorităților pentru actuala perioadă constă în Redactarea Memorandumului inițial, document care solicită o implicare susținută din partea tuturor instituțiilor cu responsabilități în procesul de aderare. Guvernul a aprobat memorandumul pentru aprobarea cadrului activităţilor şi a structurii funcţionale de la nivelul guvernului pentru procesul de aderare al României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 

DISTRIBUIȚI