Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), în calitate de beneficiar, împreună cu Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) şi cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), ca parteneri, a lansat proiectul „Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP)”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 6 – Educație și competențe şi vizează „îmbunătăţirea calităţii formării viitorilor cercetători (70 doctoranzi şi 30 de cercetători postdoctorat) în vederea facilitării tranziţiei de la educaţie la viaţa activă, prin acces la programe de formare antreprenorială şi dezvoltarea de parteneriate cu angajatori din domeniile de specializare inteligentă tehnologia informaţiilor, spaţiu şi securitate şi bioeconomie”. Valoarea proiectului este de 6.874.006,70 lei, eligibilă nerambursabilă, din care 98,1689% este parte nerambursabilă.

La conferinţa de lansare a proiectului (foto), prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a reliefat principiul care guvernează opţiunile instituţionale pentru proiectele actualului ciclu de finanţare europeană (2014-2020), acela al abordării unor proiecte de de anvergură.

Managerul proiectului, prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, directorul Şcolii doctorale a SNSPA, a subliniat specificul abordării, caracterizate prin orientarea antreprenorială a unor oameni angrenaţi prin formaţia lor profesională mai ales în cercetare-dezvoltare-inovare. Ei vor învăţa să acceseze fonduri, să creeze reţele de lucru etc. 

DISTRIBUIȚI