Forumul pădurilor, dezbatere privind Sistemul Informațional Integrat de Urmărire a Materialului Lemnos

Date:

Comunitatea Forestierilor – Fordaq organizează dezbaterea publică „Proiectul SUMAL 2.0 – Puncte tari, puncte slabe”, o analiză asupra Sistemului Informațional Integrat de Urmărire a Materialului Lemnos. Evenimentul are loc luni, 18 ianuarie 2020, de la ora 15:00, online, sub formă de webinar ZOOM.

Inițiatorii subliniază că „următorul pas în dezvoltarea capacităților și funcțiilor Sistemului Informațional Integrat de Urmărire a Materialului Lemnos (SUMAL) este lansarea versiunii 2.0, programată pentru 31 ianuarie 2021. Versiunea aduce facilități și beneficii noi, atât în ce privește trasabilitatea lemnului cât și în ce privește automatizarea unor funcții deja existente. Pe de altă parte, voci din industria lemnului atrag atenția asupra potențialelor complicații și probleme care pot afecta considerabil sectorul”.

Speakeri invitați din mediul academic și organizații de mediu: prof. univ. dr. Laura Bouriaud – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Tiberiu Boșutar – sociația Legea Codrului, Șerban Niculescu – WWF Programul Dunăre-Carpați.

Din partea sectorului lemnului vor vorbi reprezentanți ai Federației Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România – Nostra Silva, Asociația Administratorilor de Păduri și Asociația Industriei Lemnului – Prolemn. Dezbaterea va fi moderată de Cătălin Tobescu (Comunitatea Forestierilor – Fordaq și AIL Prolemn).

Agenda dezbaterii, anunțată de organizatori:

„1. Introducere: prezentare puncte tari/puncte slabe în implementarea proiectului SUMAL 2.0. Puncte de vedere publice ale organizațiilor.

2. Dezbatere punctuală pe punctele cele mai sensibile legate de proiectul SUMAL 2.0:

· respectarea EUTR – sisteme due diligence la prima punere pe piață a masei lemnoase

· respectarea art. 73 din Codul Silvic – norme simplificate pentru consumul propriu al proprietarului

· probleme legate de transparenta și afectarea secretului comercial: art. 5 alin 8 lit b – „traseul parcurs în timpul transportului disponibil public după finalizarea transportului”

· definirea profesioniștilor:

(3) Utilizarea SUMAL 2.0 Agent – Registru electronic este obligatorie pentru:

a) operatorii economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase/produse din lemn

b) administrația piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri

c) operatorii economici care obțin, depozitează, dețin, transportă și comercializează produse din lemn, altele decât materialele lemnoase

Definiția va conduce în evaluarea Ministerului la înregistrarea ca profesioniști în SUMAL a 100.000 utilizatori, până la industria construcțiilor inclusiv. Practic orice operator economic care este beneficiar al unui aviz de materiale lemnoase – inclusiv lemn de foc sau deșeuri – devine profesionist.

· condiționarea emiterii avizului, pentru operatorii economici din prelucrarea lemnului, de declararea unui stoc în SUMAL. Aceasta prevedere creează, în evaluarea mea, obligația de raportare artificiala, cu periodicitate foarte mare, pentru a declara în SUMAL stocuri pentru sortimente secundare – tocătură, deșeuri etc.

· coeficienții standardizați nerealiști, de exemplu pentru tocătura de la pădure, de 0,35 mc/metru ster. În realitate, coeficientul este de maximum 0,15. Aceste transformări standardizate creează diferențe între aviz și recepție, între realitatea faptică și cea scriptică

· efectele pentru transportatori, prin prevederea legată de transportatorii profesioniști: „t) transportator profesionist – orice persoană care transportă într-o perioadă de 12 luni consecutive un volum de materiale lemnoase/produse din lemn mai mare de 20 mc; calitatea de transportator profesionist obligă la înregistrarea în SUMAL 2.0.” Implicațiile majore sunt pentru transportatorii ocazionali de pe Bursa transporturilor. Pentru cărăușii de lemn de foc efectul cred că va fi minim, fiecare dintre ei se va înregistra pe cate o firmă, formal. Deja au început să facă asta.

· de discutat și viziunea de ansamblu a SUMAL 2.0 pentru care se pornește de la aplicația de marcare: compararea tăierilor legale cu zboruri satelitare pentru a detecta tăierile ilegale. În evaluarea mea, vor rezulta zeci de mii de alerte neverificabile

3. Sesiune finală:

a. Evaluare de ansamblu. Răspuns direct la întrebarea: este sau nu aplicabil SUMAL 2.0 în forma actuală, fără modificarea HG 497/2020, de la 1 februarie?

b. Soluții propuse”.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate