Încetarea din viață a profesorului Gheorghe Zaman (1942-2011), personalitate distinctă prin opera și umanismul său în aria științei, educației și formării economice românești, reprezintă pentru ASPES – Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale și, în egală măsură, pentru revista Economistul, un moment de tristețe profundă, la despărțirea de un membru marcant și, în același timp, un contributor reprezentând o voce remarcabilă, de autoritate profesională cu valoare de reper.

Despărțirea este de natură fizică, într-o regulă firească a mersului vieții. Persistentă, perpetuă, se va dovedi existența operei teoretice, care rămâne ca expresie a unei culturi de specialitate mereu racordate la ideile, valorile și creațiile fundamentale ilustrând spațiul complex al universului economic.

Omagiul Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale și al revistei Economistul adus omului Gheorghe Zaman, personalității sale, este întregit de prețuirea cuvenită creației științifice a profesorului și cercetătorului Gheorghe Zaman, creație care va constitui mereu sursă autorizată pentru elemente de referință în cunoașterea și înțelegerea unor momente complexe sub aspect economic, social, politic și cultural cum sunt cele cărora Gheorghe Zaman le-a fost contemporan și la a căror analizare a contribuit.   

DISTRIBUIȚI