Licenţă în inginerie certificată internaţional

Date:

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în calitate de membră a European Network for Engineering Accreditation (ENAEE), anunţă că „este autorizată să acorde certificarea EUR-ACE® Label programelor de studii universitare de licență din domeniul ingineriei, acreditate ca urmare a evaluărilor ARACIS.

Principalele avantaje pe care le oferă o certificare EUR-ACE sunt: internaționalizarea profesiei de inginer, recunoașterea internațională a calității programelor de studii, facilitarea dezvoltării de programe în comun («joint») sau cu diplomă dublă («double degree») etc.

La data de 19 noiembrie 2014, ARACIS, împreună cu alte douăsprezece agenții de asigurare a calității membre ale ENAEE, au semnat un acord de recunoaștere reciprocă a diplomelor aferente calificărilor din domeniul ingineriei care au certificare EUR-ACE® Label.

În vederea desfășurării corespunzătoare a procesului de certificare EUR-ACE, ARACIS a elaborat Metodologia de evaluare externă a programelor de studii din domeniul Științelor inginerești în vederea evaluării periodice și acordării certificării EUR-ACE, precum și Standardele și Liniile directoare pentru certificarea EUR-ACE a programelor de studii din domeniul fundamental Științe inginerești. În vederea certificării EUR-ACE, ARACIS a inițiat și alte acțiuni, precum înființarea Registrului angajatorilor, ca parte din Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS (RNE ARACIS)”.

ARACIS organizează la 11 noiembrie 2016, la Universitatea ”Transilvania” din Brașov, prima sesiune de instruire a evaluatorilor înscriși în RNE ARACIS (Registrul angajatorilor, Comisia de Științe Inginerești 1, Comisia de Științe Inginerești 2, Comisia de Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară), cu privire la Certificarea EUR-ACE®. Obiectivul sesiunii de instruire este acela de a pregăti corespunzător procesul de evaluare externă a programelor de studii din domeniul Științelor Inginerești în vederea certificării EUR-ACE®. Vor fi abordate teme precum evaluarea externă a calității în învățământul superior din România, ARACIS – misiune, obiective, instrumente, evaluarea externă periodică a programelor de studii, standarde specifice domeniului de ştiințe inginerești, evaluarea externă în vederea certificării EUR-ACE® – obiective, beneficii, standarde,  metodologie, ghid.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Cele Mai Bune Programe de Internship din 2024! 

Hipo lansează o ediție nouă National Intern Day, respectiv...

Nvidia conduce revoluția industrială a inteligenței artificiale

Există o poveste legată de goana după aur din...

Cuplarea de succes a Bursei Române de Mărfuri (BRM) în Piața Intrazilnică de Energie Electrică Cuplată (SIDC)

Consecventă programului său de dezvoltare în sprijinul modernizării și...

TenarisSilcotub acordă 248 de burse Roberto Rocca pentru elevi din licee tehnice

TenarisSilcotub este consecvent în strategia de sustinere a educației...