Agenţii economici din județul Ilfov dispun de 556 de locuri de muncă vacante, înregistrate la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov: 12 –   pentru persoane cu studii superioare, 55 – pentru studii medii, 225 – pentru muncitori calificaţi, 264 – pentru muncitori necalificaţi.

Profesiile, meseriile, ocupaţiile în care agenţii economici din judeţul Ilfov oferă locuri de muncă sunt: analist credite, formator, desenator tehnic, agent de vânzări, specialist marketing, recepţioner de hotel, bucătar, agent curaţenie clădiri şi mijloace de transport, cameristă hotel, casier, zidar rosar-tencuitor, fierar betonist, dulgher (exclusiv restaurator), lăcătuş mecanic, strungar universal, mecanic auto, tranşator carne, confecţioner articole din piele şi înlocutori, operator mase plastice, măţar, şofer autoturisme şi camionete, femeie de serviciu, muncitor necalificat la demolarea cladirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet, ambalator manual, muncitor necalificat în industria confecţilor, paznic, lucrător bucătarie (spălător vase mari) etc.

Condiţiile de angajare, valabilitatea ofertei şi informaţiile suplimentare despre fiecare loc de muncă în parte se pot obţine la sediul AJOFM Ilfov din Bucureşti, str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, la telefon (021)332.37.08/105, pe site-ul ANOFM  https://www.anofm.ro/ sau la punctele de lucru ale AJOFM Ilfov.

DISTRIBUIȚI