Înscriindu-se în tradițiile învățământului universitar european, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București contribuie la formarea științifică, profesională și civică a tinerilor și la integrarea lor în viața economico-socială, la educația permanentă a absolvenților din învățământul superior.

Facultatea de Management Turistic și Comercial din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, deține un loc important pe piața educațională și urmărește permanent să își consolideze poziția obținută în cadrul învățământului economic superior, cu orientare în special spre afacerile din comerț, turism și servicii, în spiritul centrării acțiunilor pe calitate și excelență în școală.

În 1990, anul de înființare a Facultății de Management Management Turistic și Hotelier s-au înscris 331 de studenți.

Redenumirea facultății în Facultatea de Management Turistic și Comercial a avut loc în 1992.

De la înființare, au absolvit peste 11.000 studenți, din care mai mult de 8.000 provin de la programul de licență, diplomele absolvenților MTC fiind recunoscute și apreciate pe piața muncii.

Pentru anul universitar 2022-2023, ADMITEREA la ciclul de studii universitare de LICENŢĂ are criteriu de concurs MEDIA OBŢINUTĂ la examenul de bacalaureat.

OFERTA DE STUDII 2022-2023

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

  1. Economia, comerțului, turismului și serviciilor – cursuri cu frecvență (200 locuri) și cursuri cu frecvență redusă (300 locuri, program acreditat);
  2. Administrarea afacerilor cu predare în limba engleză cursuri cu frecvență (90 locuri, program autorizat).

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

  1. Administrarea și negocierea afacerilor – 75 locuri, cursuri cu frecvență;
  2. Managementul afacerilor în turism – 75 locuri, cursuri cu frecvență;
  3. Managementul afacerilor în comerț – 75 locuri, curs cu frecvență și 75 locuri, cursuri cu frecvență redusă.

Facultatea de Management Turistic și Comercial:

  • asigură absolvenților competenţe şi abilităţi necesare economiștilor, precum și accesul la resurse necesare pentru specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor cât și pentru Administarea afacerilor;
  • oferă programe educaţionale acreditate și autorizate ARACIS;
  • are relații de colaborare cu facultăți cu același profil din țară și străinătate iar studenții beneficiază de mobilități în cadrul programului „ERASMUS”;
  • pentru formarea abilităților practice, studenții beneficiază de stagii de practică asigurate în organizații cu activități din domeniul administrării afacerilor.

Procesul de învăţământ este asigurat de cadre didactice universitare cu prestigiu profesional în domeniul de predare.

Absolvenții facultății se pot încadra în activități specifice domeniului administrării afacerilor, sau/și pot continua studiile la un program de master: Administrarea și negocierea afacerilor, Managementul afacerilor în turism sau Managementul afacerilor în comerț – singurul masterat care are și cursuri cu frecvență redusă, venind astfel în sprijinul candidaților angajați.

Informaţii suplimentare la Secretariatul Facultăţii de Management Turistic și Comercial
Program: L – V – 08:00 – 18:00; S – D – 08:00-12:00
Adresă: Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj 2, Tel: 021.330.95.90  Website: http://management.ucdc.ro/

DISTRIBUIȚI