Pădurile: prioritățile domeniului în PNRR

Date:

Asociația Industriei Lemnului – Prolemn oferă o expunere asupra priorităților domeniului reprezentat de păduri și de industriile bazate pe lemn în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Constantin Tobescu, președintele Asociației Industriei Lemnului – Prolemn, subliniază: „Pădurile și industriile bazate pe lemn reprezintă un sector strategic pentru creșterea durabilă și concomitent pentru neutralitatea carbonului până în 2050. Așa cum nu obosim să anunțăm, urmează Epoca Lemnului, iar orice strategie realistă pentru țara noastră trebuie să valorifice  această minunată  resursă  regenerabilă. Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie să fie pus în aplicare prin măsuri clare și consistente în această direcție”.

Utilizarea lemnului din pădurile gestionate durabil trebuie să fie o prioritate pentru PNRR

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este o oportunitate enormă pentru România de a se plasa ferm pe calea tranziției verzi, așa cum este aceasta trasată de Pactul Verde European.

Potrivit anunțului făcut ieri de Președintele României, o proporție semnificativă va fi utilizată pentru reîmpăduriri – 1,5 miliarde de Euro. De asemenea, sunt prevăzute sume și pentru diversificarea și multiplicarea surselor de energie regenerabilă (1,3 miliarde de euro) și alte capitole privesc direct sau indirect oportunități legate de lemn și păduri (de exemplu, reabilitarea și eficientizarea energetică a școlilor sau chiar clădirilor rezidențiale, finanțate la rândul lor cu sume importante).

Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a subliniat în repetate rânduri importanța lemnului pentru noua bio-economie, a se vedea în principal lucrările Forumului Pădurilor, Industriei  Lemnului  și  Bioeconomiei  de la finalul anului 2020 (https://bit.ly/3tyLtNX).

Lemnul din păduri gestionate durabil deține un potențial unic

Lemnul din păduri gestionate durabil deține potențialul unic de a transforma societatea, economia și mediul înconjurător. Acesta furnizează economiei energie și produse bazate pe resurse regenerabile și contribuie decisiv la stocarea dioxidului de carbon și la stoparea schimbărilor climatice.

Stocul de masă lemnoasă pe picior în pădurile României a crescut cu 133 milioane m3, între cele două cicluri ale Inventarului Forestier Național (2012-2018). Recoltăm maximum 65% din creșterea pădurii, iar restul reprezintă CO2 extras din atmosferă: conform raportării României în cadrul LULUCF, sectorul forestier fixează anual 23,5 milioane tone de CO2, aproximativ 30% din emisiile totale ale României.

Cifra de afaceri a industriilor bazate pe lemn din România este de peste 6 miliarde de euro, reprezentând 3,5% din PIB și generând peste 150.000 locuri de muncă directe în economie, cu o balanță comerciala externă netă de peste 2,5 miliarde de Euro. Utilizarea lemnului pentru construcții și în aplicații industriale poate dezvolta acest sector în direcția bio-produse cu valoare adăugată extrem de ridicată (de exemplu, fibre pentru industria textilă sau bio-plastic, pentru industria ambalajelor, bio-etanol industrial și alimentar, bio-produse pentru industria farmaceutică), concomitent cu creșterea numărului locurilor de muncă și cu impactul pozitiv asupra produsului intern brut.

În același timp, 60% din energia regenerabilă produsă de România se bazează pe energia termică din biomasă lemnoasă utilizată pentru încălzire în sectorul rezidențial din România. Aproape 4 milioane de gospodării se încălzesc cu ajutorul lemnului, iar înlocuirea acestuia cu combustibili fosili din import ar încărca balanța de plăți externe a României cu 3 miliarde de Euro anual și ar conduce la emisii suplimentare de carbon de minim 20 milioane tone CO2/an.

PNRR: Prioritățile sectorului păduri-lemn

Prioritățile sectorului pentru PNRR au fost sintetizate și în trecut:

  • Integrarea sectorului rezidențial românesc în proiectul european Renovation Wave, prin măsuri de creștere a eficienței energetice a utilizării lemnului de foc pentru încălzire pentru minim 1 milion de locuințe din mediul rural.
  • Susținerea programelor de împădurire și de creare de perdele forestiere, în special pe terenurile care nu au o folosință adecvată nici agricolă, nici forestieră.
  • Investiții în accesibilizarea fondului forestier și tehnologie de exploatare prietenoasă cu mediul.
  • Susținerea executării lucrărilor de îngrijire a pădurilor și a mobilizării biomasei din aceste lucrări neeconomice pe termen scurt – sprijin de 20 de euro/mc biomasă pusă în piață.

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Primirea de către Președintele CCIR, Mihai Daraban, a noului ambasador al Republicii Federative Brazilia în România

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR),...

Claudiu Cazacu, XTB România: Sectorul retail confirmă, din nou, creșterea de Black Friday

Fenomenul Black Friday este important nu doar pentru veniturile...

Speedwell primește noi chiriași în Spaceplus

 Dezvoltatorul imobiliar SPEEDWELL anunță că „a semnat noi contracte...