Politica de coeziune post-2020

Date:

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov a prezentat „Politica de coeziune modernizată și reformată post-2020” la nivelul Uniunii Europene. În ansamblu, este de reţinut că vor exista cinci priorităţi de investiţii: „1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii; 2. Europă mai verde, cu emisii reduse de carbon, prin punerea în aplicare a Acordului de la Paris și prin investiții în tranziția energetică, surse regenerabile; 3. Europă mai conectată, cu transport strategic și rețele digitale; 4. Europă mai socială, care îndeplinește obiectivele Pilonului european al drepturilor sociale și susține locurile de muncă de calitate, învățământul, competențele, incluziunea socială și accesul egal la servicii medicale; 5. Europă mai apropiată de cetățeni, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare plasate sub responsabilitate locală și dezvoltarea urbană durabilă în întreaga UE”. Conform perspectivei anunţate, „majoritatea investițiilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și ale Fondului de coeziune (FC) vor fi direcționate către primele două priorități. În funcție de venitul lor național brut (VNB) pe cap de locuitor, statele membre ar trebui să investească între 65% și 85% din alocările prin intermediul celor două fonduri către aceste două priorități”. Oraşele vor beneficia de un tratament prioritar, fiind considerate „motoare ale creşterii şi inovării”. Totodată, „accentul va rămâne pe regiunile mai puţin dezvoltate”.

Coeziune1Situaţia depunerilor de proiecte prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 în regiunea Bucureşti-Ilfov la 16 noiembrie 2018 arată că pe Axa 3 – Efieinţă energetică, Prioritatea de investiţii 3.1A – Clădiri rezidenţiale, au fost contractate 40 de proiecte în valoare totală de 292.391.069,36 lei în urma primului apel şi 48 de proiecte în valoare totală de 466.912.089,01 lei după al doilea apel. Pentru clădiri publice, au fost contractate 7 proiecte, în valoare toală de 29.370.919,04 lei. De asemenea, a fost contractat un proiect de 89.658.239,92 lei, aferent priorităţii Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Pe Axa 5 – Patrimoniu cultural şi mediul urban, Prioritatea 5.1 Monumente istorice, au fost contractate două proiecte (25.540.479,52 lei) la primul apel şi 5 proiecte (62.596.230,69 lei) la al doilea apel. Pentru prioritatea 5.2 – Regenerare urbană, au fost contractate două proiecte, în valoare toală de 22.116.216,57 lei.

Pe Axa 10 – Infrastructura educaţională prioritatea 10.1b – Învăţământ obligatoriu, a fost contractat un proiect de 22.736.661,64 lei.

 

Renaşterea unui monument istoric în centrul Bucureştilor

 

Un proiect în plină derulare, deosebit prin valoarea obiectivului şi prin beneficiile de ordin cultural, istoric şi economic este „Consolidare, restaurare şi punere în valoare imobil situat în strada Scaune, nr. 2, sector 3, Biserica Adormirea Maicii Domnului – Scaune”. Obiectivul general îl constituie „Impulsionarea dezvoltării locale a municipiului Bucureşti prin creşterea numărului de vizitatori la monumentul istoric restaurat Biserica Scaune”. Rezultatele preconizate sunt îmbogăţirea patrimoniului turistic bucureştean cu încă un obiectiv restaurat şi creşterea medie a numărului anual de vizitatori cu minimum 1,5%.

Din aspectul şantierului (foto) care merge la nivel maxim şi din explicaţiile oferite de preotul paroh Jenică Danţiş şi de consilierii parohiali Ion Apostol şi Gheorghe Cotiugă, se vede că lucrarea este foarte complexă şi se desfăşoară în condiţii deosebite generate de valoarea de patrimoniu a construcţiei şi de starea în care aceasta se află, ceea ce necesită un nivel superior de profesionalism. Actuala formă datează din 1705, a avut o evoluţie grevată de faptul că o bună perioadă (1878-1939) a fost folosită drept grajd, iar ultima restaurare, de la care persistă imaginea prezentă, a fost făcută în 1950. Cooperează pentru lucru efectiv, restaurare, avizare etc. o diversitate de factori, de la muncitori constructori şi specialişti de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti la autorităţi din Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Întregul proiect are valoarea de 9.045.325,40 lei (8.738.702,14 lei suma nerambursabilă).

 

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Financial Intelligence organizează cea de-a șasea ediție a evenimentului Forumul Energiei

Financial Intelligence organizează cea de-a șasea ediție a evenimentului...

Profitul net ajustat al Xiaomi se dublează în primul trimestru și ajunge la 6,5 miliarde RMB

Traiectorie robustă de creștere, catalizată de multipli factori  Corporația...

ASF aprobă începerea ofertei publice inițiale pentru listarea a 28,5% din capitalul JT Grup Oil la Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat în ședința...