Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject (CCMP Europroject), în parteneriat cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, anunță finalizarea proiectului „Practica în întreprinderi simulate – vector pentru creșterea angajabilității studenților (PRACTISIM)”, implementat în perioada 2 octombrie 2018-22 mai 2021, cod Mysmis 109355, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul proiectului l-a constituit „creșterea angajabilităţii studenților printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesională și stagii de practică în întreprinderi simulate, care au condus la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă necesare inserției acestora pe piața muncii”. 

Organizatorii ne informează că „grupul țintă al proiectului PRACTISIM a fost format din 271 studenți (dintre care 166 femei) înmatriculați la Universitatea din Craiova. Toți membrii grupului țintă au beneficiat de servicii de consiliere și orientare profesională în urma cărora li s-au recomandat anumite meserii sau programe de formare profesională în funcție de potențialul vocațional individual și interesele lor. De asemenea, toți studenții au participat la stagii de practică în întreprinderi simulate. Întreprinderea simulată este o metodă inovatoare de practică și vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor, care asigură condiții pentru aprofundarea practică a competențelor dobândite de studenți în pregătirea profesională. Întreprinderea simulată facilitează învățarea și dezvoltarea cunoștințelor economice și juridice necesare într-o firmă reală, formând aptitudini și competențe care pot fi aplicate în toate domeniile economice și în toate pozițiile din cadrul unei întreprinderi.

În plus, au fost organizate 2 târguri ale întreprinderilor simulate, în cadrul cărora studenţii au exersat într-un mediu real procesul de vânzare-cumpărare, comunicarea şi negocierea, lucrul în echipă, gândirea critică. În cadrul acestor târguri, au fost premiați studenții primelor 3 întreprinderi simulate clasificate în funcție de performanțele obținute”.

DISTRIBUIȚI