Toate activităţile Primăriei Sectorului 3, ale instituțiilor subordonate (inclusiv unităţi de învăţământ), ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară sectorul 3 devin transparente prin adoptarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a Hotărârii privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională.

Primarul Robert Negoiță (foto), inițiatorul hotărârii, subliniază că este „o premieră la nivelul instituțiilor publice din România” şi precizează că „toate plățile vor fi făcute după publicarea în prealabil pe site a documentației aferente acestora. Hotărârea va intra în vigoare începând cu data de 1 mai, termen care ne permite să punem la punct toate aspectele, așa încât, postarea documentelor să se realizeze cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. Ne dorim astfel să ajungem la un nivel de normalitate, ceea ce pentru țările dezvoltate este o obișnuință”. Scurt spus, conchide primarul, „orice leuţ va fi postat”, iar altfel, „orice plată care nu este pe site e ilegală”.

Primăria Sectorului 3 anunţă că, potrivi noii hotărâri, toate contractele, parteneriatele, protocoalele, acordurile, facturile vor fi afișate pe site-urile Primăriei Sectorului 3, ale instituțiilor subordonate și întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3. Pe pagina web a fiecărei instituții va fi creat un meniu denumit „Transparență instituțională”, unde vor fi publicate documente din domeniile financiar, achiziții, investiții sau contracte, precum: proiectul de buget, conform calendarului bugetar; bugetul aprobat și rectificările de buget; contul de închidere a execuției bugetare – bilanțul; calculul indicatorilor bugetului – trimestrial; gradul de îndatorare; facturile; programul anual al achizițiilor publice; strategia în domeniul investițiilor; contractele de achiziții publice/acordurile-cadru încheiate; protocoalele, acordurile/parteneriatele încheiate cu instituții publice, persoane juridice sau organizații neguvernamentale.