A fost lansat proiectul „Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie – SINA”, Cod MySMIS: 131382, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 „Competitivi împreună” Valoarea totală a proiectului este de 45.970.431,72 lei (38.763.530,28 valoare eligibila nerambursabilă din FEDR). Perioada de implementare este 30.12.2019-30.12.2022.

Prin noul proiect, după cum subliniază inițiatorii, „România va avea un sistem informatic național, ce permite urmărirea copiilor aflați în situații de risc, încă de la momentul intrării în sistemul de protecție și până la ieșirea acestora din sistem prin adopție, reintegrare în familie sau majorat. Totodată, SINA va urmări pachetul de servicii acordat copilului, intervențiile și evoluția acestora de-a lungul timpului petrecut de copil în sistemul de protecție. Sistemul informatic va permite cetățenilor şi instituțiilor cu responsabilități în domeniul protecției drepturilor copilului şi adopției accesul la servicii electronice, informații şi schimb de date în timp real, fiind un sistem umbrelă care va permite interconectarea tuturor actorilor implicați în cadrul unui sistem integrat, la nivel național”.

Ca adresabilitate, „sistemul se adresează persoanelor potențial adoptatoare, angajaților ANDPDCA, din DGASPC-uri, SPAS precum și instanțelor judecătorești sau furnizorilor de servicii sociale sau organismelor private autorizate să desfășoare activități în cadrul procedurii de adopție internă”.

Modul defuncționare este descris astfel: „Informațiile vor fi introduse în sistem direct de la nivel local (prin SPAS-Servicii Publice de Asistență Socială și DGASPC ), astfel încât ele să permită o decizie rapidă și în lanț pentru copiii expuși riscului de separare de familie și pentru cei separați temporar sau definitiv de aceasta. Seturi de informații vor fi disponibile și către Ministerul Muncii și autoritățile aflate în subordinea acestuia în sistem informatizat (în prezent multe informații circulă pe suport de hârtie). Totodată, SINA va crea un cadru interoperațional de lucru cu alte instituții implicate în domeniul adopției și în demersurile premergătoare acestia, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne”.

Potrivit termenelor din proiect, în 2 ani de zile SINA ar trebui să fie funcțional.

DISTRIBUIȚI