Organizația globală neguvernamentală UiPath Foundation, împreună cu platforma ed-tech Brio® de măsurare a performanței educaționale, avizată de Ministerul Educației, lansează primul instrument din România de diagnosticare și evaluare a literației digitale în rândul elevilor. Partener de implementare al proiectului este Banca Comercială Română (BCR).

Testele de literație digitală (alfabetizare digitală) se adresează elevilor din clasele I-XII, fiind disponibile gratuit pe brio.ro. Testele sunt lansate într-o primă etapă în varianta beta, versiunea finală fiind programată pentru luna aprilie 2022. Creatorii lor subliniază că „testele măsoară competențele elevilor legate de interacțiunea cu diferite device-uri și programe digitale, în contextul unor scenarii variate: școală, casă și familie, prieteni și hobby-uri. Literația digitală poate fi observată, măsurată și dezvoltată prin intervenții pedagogice, de aceea acest instrument vine și în sprijinul profesorilor și învățătorilor, care îl pot folosi la clasă pentru evaluarea capacităților elevilor. Testele sunt dezvoltate în concordanță cu reglementările Cadrului European pentru evaluarea competențelor digitale emis de Comisia Europeană și cuprind mai multe niveluri de dificultate, corespunzătoare competențelor digitale pe care ar trebui să le dețină  fiecare copil, pentru fiecare nivel de vârstă. Metodologia de testare se bazează pe un model psihometric numit Teoria Răspunsului la Item (Item Response Theory, IRT), ce calculează pentru fiecare întrebare un număr de trei parametri: dificultatea, discriminarea și probabilitatea ca răspunsul corect să fie ghicit. La finalul testului, elevul va primi un raport în care sunt detaliate rezultatele sale, ce conține scorul total obținut și descrierea acestuia, în termeni de comportamente, cunoștințe și atitudini. Testele au fost elaborate de un colectiv complex de experți în psihometrie, științe ale educației, IT precum și de experți în domeniul digital, instrumentul fiind unul valid științific și putând oferi informații extrem de relevante atât la nivel individual, cât și la nivel de analiză a sistemului de învățământ românesc. Modelul de competențe care stă la baza testelor Brio de Literație Digitală are în vedere cinci mari arii: literația informațională și a datelor (capacitatea de a acumula informații și date din mediul online), comunicarea și colaborarea (toate situațiile în care socializarea este transpusă în mediul digital), crearea de conținut digital (inclusiv cunoștințele de programare), siguranța (capacitatea de a proteja dispozitivele, conținutul, datele personale și îmbunătățirea sănătății fizice și mentale), rezolvarea de probleme (capacitatea de a identifica nevoi și de a rezolva probleme practice în mediile digitale)”. 

Dragoș Iliescu, CEO, Chief Scientist și fondator Brio®„Competența digitală este una din cele opt competențe-cheie europene după care funcționează și sistemul românesc de educație. Lipsa de literație digitală în România nu este determinată de lipsa accesului la gadget, ci de lipsa aplicării unei strategii naționale privind digitalizarea sistemului de educație și formare, dar și de interesul și slaba pregătire a tuturor actorilor implicați în acest proces. Prin aceste teste pe care le-am dezvoltat cu ajutorul UiPath Foundation acoperim, așadar, competența digitală si asigurăm componenta de evaluare și de monitorizare, pentru a avea o imagine actuală asupra situației și asupra modalităților de intervenție. Însă demersul nostru nu se oprește aici, avem în plan să inițiem un Program Național pentru Evaluarea și Dezvoltarea Competențelor Digitale ale copiilor și profesorilor din România. Suntem încrezători că acest program va aduce alături de noi și alți parteneri din zonele de educație și business care să sprijine inițiativa noastră”.

Raluca Negulescu-Balaci, director executiv al UiPath Foundation: „Lansarea versiunii beta a acestui instrument standardizat marchează un moment cheie al parteneriatului nostru cu Brio®, prin care ne-am propus să măsurăm, la nivel național, competențele digitale ale elevilor. Acest instrument va fi disponibil gratuit, celor peste 2,8 milioane de elevi din România. Pentru a rămâne dedicați obiectivului nostru de a susține copiii din medii defavorizate, eforturile noastre vor merge în direcția asigurării vizibilității și accesibilității acestui instrument elevilor și cadrelor didactice din zone și comunități vulnerabile, unde decalajele educaționale și sociale deja existente au fost amplificate de contextul pandemic”. 

Nicoleta Deliu-Pașol, director de comunicare al BCR: „Educația este una dintre prioritățile noastre, prin care facem un pas important în conturarea unui viitor pentru care copiii și profesorii să fie pregătiți. Testele de literație digitală îi pun pe elevi față în față cu întrebări despre căutarea informațiilor pe internet, crearea de conținut digital (texte sau prezentări) precum și relaționarea cu alte persoane în mediul online. Vorbim despre o zonă a educației digitale esențială pentru viață, despre competențe de bază la care elevii au nevoie de acces. Prin acest instrument aflăm nivelul la care elevii utilizează tehnologia și, astfel, venim către ei cu soluții adaptate care să-i ajute să crească nivelul de performanță”, spune 

Brio® este caracterizată ca „prima și singura platformă de teste digitale standardizate pentru elevii români. Prin testele școlare Brio® , elevii români din clasele I-XII își pot evalua obiectiv cunoștințele la principalele materii școlare și își pot îmbunătăți performanța la examene. Testele standardizate sunt dezvoltate pe baza unor principii științifice de măsurare (ramura științei care se ocupă de aceasta se numește psihometrie), astfel încât întrebările, procedurile de scorare și de interpretare să fie aceleași pentru toate persoanele care trec prin testul respectiv. Ele utilizează metode statistice complexe pentru a respecta principiile de fidelitate și validitate, adică acuratețe (lipsă de eroare) și adecvare (corectitudine, acoperirea teritoriului conceptual țintit). De aceea, sunt mult mai riguroase decât testele dezvoltate ad-hoc. Scorul unui test standardizat nu este supus subiectivității, el nefiind dependent de blândețea sau severitatea evaluatorului ori de lejeritatea ori dificultatea întrebărilor. După fiecare testare, elevul și părintele sau profesorul primesc un raport de evaluare — Raportul Brio® — un document detaliat ce descompune în termeni foarte clari aspectele din subcapitolele analizate, indicând ce noțiuni sunt stăpânite deja de elev, respectiv pe cele pentru care e nevoie de aprofundare. Un instrument de ghidare și de informare obiectivă și acționabilă, este singurul tool de pe piața românească de educație digitală ce sprijină pregătirea și performanța susținută, identificând cu exactitate ariile unde elevul trebuie să mai lucreze pentru a fi competitiv față de colegii săi de generație. Brio® este avizat de Ministerul Educației și Cercetării, Sistemul de Testare fiind un produs științific conceput pe baza programei școlare din România, conceptualizat de o echipă de profesori și experți internaționali în testare și psihometrie”.

DISTRIBUIȚI