Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică –  INCDIE ICPE-CA București, în parteneriat cu agentul economic I.C.P.E. Bistriţa S.A. (specializat în modernizarea, proiectarea și execuția stațiilor de tratare a apelor potabile și reziduale), anunță realizarea proiectului 12PTE/2020 „Echipament pentru stimularea proceselor biochimice din instalațiile de epurare a apelor reziduale – ESELFBio”, în perioada 2020-2022, proiect finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) de la bugetul de stat și cofinanțat de I.C.P.E. Bistrița SA.

Realizatorii subliniază că „în cadrul proiectului, în urma transferului de cunoștințe de la INCDIE ICPE-CA din domeniul influenței câmpurilor electromagnetice asupra materiei vii, a fost conceput, realizat și experimentat la I.C.P.E. Bistrița SA un produs nou pe plan mondial, ESELFBio, care include mai multe soluții tehnice originale (protejate prin trei brevete de invenție). 

În urma experimentărilor și validărilor în mediul industrial a ESELFBio (prin implementare pe o stație de epurare în exploatare), a rezultat o scădere a consumului de energie electrică în etapa biologică de epurare cu cca. 50%, prin stimularea cu câmp electric ELF a activității microbiologice din nămolul activ acumulat în bazinele de epurare biologică a stațiilor de tratare a apelor reziduale. Consumurile globale de energie electrică se reduc astfel cu cca 30%, conducând la o economie substanțiala de energie”.

În argumentarea utilității noii creații științifice și economice, INCDIE ICPE-CA București accentuează: „Viața pe Pământ este condiționată de existența resurselor de apă potabilă. Activitățile umane generează importante cantități de ape reziduale (reziduuri organice, microorganisme patogene, metale grele, detergenți etc.).

Conservarea resurselor de apă presupune colectarea și epurarea corespunzătoare a apelor reziduale, după care apa tratată este recirculată prin deversare în apele de suprafață (râuri, lacuri etc.). Deversarea apelor reziduale tratate este strict reglementată prin norme legislative și standarde specifice care prevăd limite maximale pentru conținutul de diverși poluanți al apelor deversabile. 

Uzual, tratarea apelor reziduale se realizează in stații de epurare prin procese tehnologice complexe (tratamente chimice, mecanice, microbiologice etc.) cu un consum specific de energie relativ ridicat (între 0,25 și 2,5kWh/m3 apă tratată). Actualmente, pe plan mondial, peste 60% din consumul total de energie a stațiilor de epurare se datorează proceselor/tratamentelor biochimice.

Din studiile și cercetările privind influența câmpurilor electromagnetice asupra materiei vii, a rezultat că, la anumite frecvențe discrete din domeniul ELF (Extremely Low Frequency), creșterea și multiplicarea  unor microorganisme poate fi substanțial accelerată”.   

Cercetătorii anunță că „noul produs Echipament pentru stimularea proceselor biochimice din instalațiile de epurare a apelor reziduale – ESELFBio” a fost certificat/omologat și poate fi livrat (de către I.C.P.E. Bistrița SA) pentru dotarea/modernizarea, retehnologizarea stațiilor de epurare a apelor uzate”.  

DISTRIBUIȚI