Programul România Start-up Nation, în viziunea IMM-urilor

Date:

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) face o serie de observații şi propuneri pe marginea proiectului hotărârii de guvern care va reglementa aplicarea OUG nr. 10/2017, referitoare la programul România Start-up Nation.

O propunere vizează „eliminarea distincției între beneficiarii din fondurile de la bugetul de stat și beneficiarii din fonduri europene”, cu argumentul că „alocarea între regiunile de dezvoltare și, implicit, între sursa de finanțare (buget de stat/fonduri europene) trebuie făcută de către administrator (Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat – MMACA), având în vedere criteriile de eligibilitate stabilite prin O.U.G. nr. 10/2017”.

De asemenea, este propusă menţionarea „doar a unor cheltuieli neeligibile în cadrul programului, în vederea creșterii atractivității acestuia pentru viitorii întreprinzători”, nu enumerarea, ca în cazul proiectelor europene, a cheltuielilor eligibile.

O altă solicitare priveşte „definirea clară a conceptului de cerere de plată. Cu alte cuvinte, care este mecanismul de plată de care beneficiază întreprinderile ce urmează a fi înființate (plată/avans, rambursare)?” În context, se cere includerea posibilității de acordare a unor sume în avans, „în temeiul art. 52, alin. 8 din Legea finanțelor publice (500/2002)”. Este solicitată şi evidențierea în textul reglementării a „modalității în care urmează a fi desfășurată evaluarea aplicațiilor depuse în cadrul platformei din site-ul www.aippimm.ro”, odată cu definirea duratei de implementare a proiectelor și cu prezentarea calendarului tuturor fazelor programului. Durata maximă de implementare a proiectelor este propusă a fi de 12 luni.

O propunere referitoare la grila de evaluare tehnică a criteriilor de eligibilitate este eliminarea punctării proiectelor pentru înființarea a două locuri de muncă, precum şi pentru faptul „că administratorul/asociatul nu va urma cursuri pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale/de managemenet de proiect”. În acelaşi timp, este propusă includerea de criterii privind „calitatea planului de afaceri depus (criterii referitoare la nivelul de justificare a cheltuielilor bugetate, caracterul inovativ al afacerii, acreditarea sistemului de management); nivelul previzionat/asumat al cifrei de afaceri nete pentru anul fiscal următor ultimei plăți, raportat la asistența financiară nerambursabilă”.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Propunere a Consiliului IMM privind salariul minim garantat

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din...

Sărbătoarea Verii organizată de AHK România în Grădina Inovației

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a...

Vine vacanța – Ce beneficii pot primi angajații și în ce condiții

de Bogdan Cârpă-veche, Director People Organisation PwC RomâniaAlexandra Gașpar,...

Săptămână istorică pentru ETH: Activitate record pe platforma Binance

Aprobarea cererilor pentru tranzacționarea fondurilor tranzacționate la bursă (ETF)...