Proiectul „Starea naţiunii”, pentru fundamentarea politicilor publice

Date:

Proiectul „Starea națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice“ (SIPOCA 11), implementat de Secretariatul General al Guvernului/ Cancelaria prim-ministrului – Direcţia pentru strategii guvernamentale, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), continuă prin organizarea sesiunilor de lucru pe tema „Dezvoltarea României – între așteptări și realitate“.

Sesiunile constituie “un cadru pentru schimbul de idei între specialiştii din mediul academic, cel guvernamental, precum și din sectoarele privat și ONG, având drept scop validarea sistemului de indicatori pentru măsurarea „stării de sănătate“ a României. În acest sens, vor fi abordate următoarele teme: dimensiunile și indicatorii relevanți pentru măsurarea „stării de sănătate“ a României; constrângeri metodologice referitoare la analizarea traiectului socio-economic al României; fundamentarea deciziilor și pregătirea unor politici publice bazate pe dovezi de cercetare; cuantificarea indicatorilor subiectivi – percepția publică referitoare la diferite aspecte socio-economice”.

Sesiunile se desfăşoară la Iaşi (18 noiembrie), Cluj-Napoca (25 noiembrie), Bucureşti (28 noiembrie).

Proiectul “Starea naţiunii” (2016-2019) este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP).

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Locuri de muncă vacante

Agenții economici din județul Ilfov anunță 2720 de locuri...

Finanțare de 19 milioane euro pentru Mitiska REIM cu asistență asigurată de PeliPartners

PeliPartners anunță că, printr-o echipă coordonată de Carmen Peli,...