Propunerile CNIPMMR pentru preşedinţia României la Consiliul UE 2019

Date:

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) face parte din grupul de lucru Competitivitate, unul dintre cele 16 astfel de grupuri care alcătuiesc Forumul de consultare publică, comunicare și dezbateri în vederea pregătirii și exercitării președinției României la Consiliul Uniunii Europene – „EU-RO 2019”. După cum subliniază prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu (foto), preşedintele CNIPMMR, Consiliul participă la lucrări şi formulează o serie de propuneri potrivit concepţiei care să marcheze susținerea antreprenoriatului și competitivității IMM-urilor prin trecerea de la etapa „Gândiți mai întâi la scară mică” (”Think Small First”) la „Acționați mai întâi la scară mică” (”Act small first”), „ca politică matură, proactivă și perenă, care să fortifice Europa în fața provocărilor actuale și solicită autorităților valorificarea propunerilor sale”.

Obiectivele specifice propuse în acest sens vizează:

„Adoptarea noului Small Business Act pentru Europa într-o formă juridică obligatorie (cod de conduită, acord interinstituţional, decizie a Consiliului, formă care urmează a fi definită, dar care să angajeze Parlamentul European, Comisia şi Consiliul)”, precum și „principiul de salvgardare (un act legislativ nu poate fi adoptat dacă acesta este contrar dezvoltării IMM-urilor și dacă riscă să le frâneze competitivitatea; orice nouă propunere legislativă care nu a făcut obiectul unei analize de impact complete sau în cazul căreia s-a constatat că măsurile propuse intră în contradicție cu dezvoltarea socio-economică) și care să aibă o abordare mai ambițioasă (definirea noilor acțiuni, extinderea domeniilor de aplicare a principiilor, recurgerea într-o măsură mai mare la ținte indicative etc.);

– O foaie de parcurs precisă, cuprinzând priorităţi de acţiune, măsuri concrete, termene de punere în aplicare, mijloace de realizare şi, după caz, resurse de finanţare pentru implementarea SBA, cu garantarea că toate măsurile propuse sunt puse în aplicare, că vor exista măsuri de monitorizare şi de evaluare;

– Desemnarea unui comisar european responsabil pentru aplicarea noului Small Business Act pentru Europa;

– Numirea unui corespondent pentru IMM-uri în fiecare direcţie generală a Comisiei, însărcinat să supravegheze că măsurile legislative şi programele gestionate de DG competentă integrează în mod adecvat priorităţile şi aşteptările IMM-urilor şi ale microîntreprinderilor;

– Instituirea unui comitet de gestionare: „Comitetul european al SBA”, care să cuprindă, pe lângă reprezentanţii statelor membre, delegaţi ai organizaţiilor europene reprezentative implicate și ai partenerilor sociali;

– Instituirea titlului Capitala Europeană a Antreprenoriatului, pentru câte un oraș din țările Europei occidentale și unul din țările central și est-europene, similar cu programul „Capitală Europeană a Culturii”;

– Acţiuni ambiţioase şi concrete, pentru susținerea antreprenoriatului, inovării și competitivității, valorificând marile oportunități și provocări ale trecerii la economia bazată pe cunoștințe.

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

De zece ori, angajator de zece: JTI România

JTI este Top Employer (Angajator de Top) pentru al...

Ce trebuie să faci dacă ai primit o notificare de la ANAF cu privire la veniturile obținute din străinătate?

  Stela Andrei, Partener, Impozit pe venit şi contribuţii sociale,...