Relansări pentru fonduri europene în Bucureşti-Ilfov

Date:

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADR BI) a relansat, printr-un seminar de informare găzduit de Spaţiul Public European (foto ADR BI), apelurile de proiecte pentru priorităţile de investiţii 3.1.A Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale (total disponibil nerambursabil 70,04 milioane euro) şi 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural (total disponibil nerambursabil 20,24 milioane euro).

Pentru reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale, sunt eligibile unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din mediul urban şi din sectoare ale municipiului Bucureşti, conform Legii 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Contribuţia financiară a solicitantului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile (UAT şi asociaţia de proprietari), plus toate cheltuielile neeligibile. Sunt eligibile: lucrări de reabilitare termică a anvelopei; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice etc; alte activităţi care conduc la eficienţă energetică. Un prim apel a fost lansat în martie 2016, pentru Bucureşti-Ilfov fiind deja alocate 83,46 milioane euro; se remarcă Primăria Sectorului 3, cu 24 de contracte. Pentru apelul relansat acum, cererile de finanţare/proiectele se depun în perioada 28.08.2017 ora 10.00-28.02.2018 ora 10.00, exclusiv prin aplicaţia electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Pentru onservarea patrimoniului cultural, solicitanţi eligibili sunt: UAT; autorităţi ale administraţiei publice centrale; unităţi de cult; ONG-uri; parteneriate între aceste entităţi (UAT în calitate de lider în parteneriat cu altă UAT, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, cu o unitate de cult sau un ONG; autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider, în parteneriat cu o UAT, cu o unitate de cult sau un ONG). Contribuţia financiară a solicitantului este de minimum 2% din totalul cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile. Sunt eligibile (fără a fi exclusive): restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor; restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; activităţi de marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului; activităţi de marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire la intenţia de a implementa proiectul; activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat etc. primul apel a fost lansat în martie 2016 şi în Bucureşti-Ilfov au fost contractate lucrări pentru două biserici. Pentru actualul apel, cererile de finanţare/proiectele se depun în perioada 27.07.2017 ora 10.00-27.11.2017 ora 10.00, exclusiv prin aplicaţia electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

În prezent, pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov sunt deschise cinci apeluri de proiecte: 3.1 A Reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale; 3.1 B Reabilitarea termică a clădirilor publice; 3.2 Mobilitate urbană durabilă; 5.1 Conservarea patrimoniului cultural; 5.2 Regenerare urbană. Pentru toate aceste apeluri, ADR BI aşteaptă proiecte.

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate