Ministerul Apelor și Pădurilor a organizat în perioada 5-6 iunie 2019, la Gura Humorului, județul Suceava, reuniunea directorilor generali din UE în domeniul pădurilor (foto MAP). Evenimentul se înscrie în contextul deținerii de către România a președinției prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene. Au fost dezbătute adaptarea la schimbările climatice și exploatarea durabilă a pădurilor, în context național și internațional. Au participat 100 de specialişti în domeniu din 19 state membre ale Uniunii Europene, instituții internaționale, europene și naționale.

Secretarul de stat pentru păduri din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, Daniel-Constantin Coroamă, a subliniat: „În contextul european actual, Strategia forestieră a UE reprezintă un cadru de referință esențial pentru facilitarea coerenței și coordonării politicilor UE și ale statelor sale membre, în conformitate cu principiile de gestionare durabilă a pădurilor. Îmbunătățirea coordonării și comunicării între autorități și între state va conduce la o mai bună înțelegere a potențialului oferit de pădure pentru producția și consumul durabil de lemn și produse nelemnoase și pentru contribuția acestora la îndeplinirea mai multor obiective de dezvoltare durabilă”.

Au fost prezentate aspecte privind pădurile și silvicultura în România, au fost abordate protejarea pădurilor seculare și conservarea biodiversității. De asemenea, au fost prezentate elementele comune ale Strategiei forestiere a UE și ale procesului Forest Europe în ceea ce privește cadrul general pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Participanții au efectuat o vizită de lucru în Codrii Seculari Slătioara, județul Suceava.

DISTRIBUIȚI