Indicatori consolidați*
T2 2022T2 2021S1 2022S1 2021
Cifra de afaceri brutăUSD1.802.422.7821.278.973.6482.972.087.6122.285.238.133
EBITDAUSD261.084.85639.368.684174.391.85768.823.277
Rezultat netUSD191.192.660(8.091.367)58.389.986(22.824.507)

*Notă: Situațiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. Rompetrol Gas S.R.L și Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a înregistrat, în primul semestru din acest an, indicatori financiari în creștere, pe fondul evoluțiilor cotațiilor internaționale la materiile prime (țiței, componente bio, etc.) și produse petroliere, dar și a marjelor de rafinare.

„În prima jumătate a anului, compania noastră a avut un rol important în stabilitatea aprovizionării cu carburanți a clienților din România și regiune, în ciuda influențelor generate de situația din regiunea Mării Negre. Continuarea programului de investiții, finalizarea lucrărilor programate de revizie în termenul estimat, alinierea rapidă a producției la cererea de produse petroliere, concentrarea pe continua îmbunătățire a fluxurilor operaționale și a costurilor de producție au susținut atingerea acestor rezultate pozitive, în condiții de maximă siguranță, performanță și protecție a mediului”, a declarat Felix Crudu-Tesloveanu, Directorul General al Rompetrol Rafinare.

Astfel, în perioada ianuarie – iunie 2022, compania a înregistrat o cifră de afaceri brută de aproape 3 miliarde de dolari, un profit operațional (EBITDA) de circa 174 de milioane de dolari și un rezultat net pozitiv de 58,3 milioane de dolari.

Rezultatele financiare au fost influențate semnificativ de volatilitatea din piață, dar și de o cerere locală și regională de produse petroliere în creștere (agricultură și transporturi), factori care au determinat niveluri record ale marjelor de rafinare. Marja europeană de rafinare a crescut cu 302,2 USD/MT în trimestrul II 2022, comparativ cu trimestrul II 2021 și s-a situat la un nivel mediu de 303,9 USD/MT. Semestrial, creșterea a fost ponderată de nivelurile mai scăzute din primul trimestru al anului, astfel că marja europeană a fost la un nivel mediu de 188,9 USD/MT.

Rompetrol Rafinare a fost, și în prima parte a anului, un contribuabil important la bugetul de stat al României, cu un aport de 347 de milioane de dolari în al doilea trimestru al anului și peste 696 de milioane de dolari în primul semestru din 2022.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român prin Ministerul Energiei (44,7%).

Segmentul de rafinare*T2 2022T2 2021S1 2022S1 2021
Cifra de afaceri brutăUSD1.582.858.2511.049.547.9922.562.212.1911.888.567.388
EBITDAUSD266.641.3015.351.375199.920.33912.262.540
Rezultat netUSD218.604.096(29.742.365)118.254.258(42.320.106)
Operațional
Materii prime procesate – PetromidiaKt1.3311.4622.3102.726
Materii prime procesate – VegaKt94119163188
Producție benzinăKt344360605701
Producție diesel & jetKt6937501.1971.378
Vânzări carburanți- internKt6136711.0791.222
Vânzări carburanți- exportKt352375592742

*Activitatea de rafinare cuprinde rezultatele societății Rompetrol Rafinare referitoare la rafinăriile Petromidia și Vega. Rompetrol Rafinare calculează marja brută de rafinare după cum urmează –  (Vânzări de produse petroliere – Costul materiei prime)/Volumul vânzărilor. Marja netă de rafinare este profitul operațional (EBITDA) împărțit la volumul vânzărilor.

Cifra de afaceri brută a segmentului de rafinare a depășit 1,5 miliarde de dolari în T2 2022 și 2,5 miliarde USD în S1 2022, în creștere cu perioadele similare de anul trecut. Totodată, rezultatul net al segmentului a fost unul pozitiv, de aproximativ 118 milioane de dolari.

În primul semestru al anului în curs, în rafinăria Petromidia Năvodari au fost procesate 2,31 milioane de tone, în scădere cu 15% față de perioada similară a anului trecut, în care au fost procesate 2,73 milioane de tone. Volumele au fost influențate de oprirea tehnologică din Petromidia în perioada martie – aprilie, dar care a fost urmată de o revenire stabilă la parametri optimi de funcționare.

În această perioadă, obligațiile contractuale pentru livrările de produse petroliere au fost asigurate din stocurile proprii sau cu sprijinul diviziei de trading a Grupului – KMG Trading.

În al doilea trimestru al anului, rafinăria Petromidia a avut un grad de utilizare ridicat, care a susținut funcționarea instalațiilor la capacități optime. La nivel semestrial, revizia programată a celei mai mari rafinării din țară a condus la scăderea gradului de utilizare a capacității de procesare a Petromidiei la aproximativ 75%. 

În primele 6 luni ale anului, unitatea din Năvodari a reușit să obțină rezultate operaționale bune la randamentul produselor albe – 85,86%wt. Rafinăria Petromidia, care reprezintă aproximativ 40% din capacitatea de rafinare din România, a obținut, în ianuarie – iunie 2022, peste 600 de mii de tone de benzine și circa 1,2 milioane de tone de combustibil diesel și jet. 

Rafinăria Vega Ploiești, singurul producător intern de bitum și hexan, a procesat peste 163 de mii de tone de materii prime, în primul semestru al anului. Unitatea din Ploiești a înregistrat rezultate bune în ceea ce privește consumul energetic (2,53 GJ/t) și disponibilitatea mecanică (98,72%).

Compania și-a orientat livrările de produse petroliere pentru asigurarea și acoperirea cererii din plan intern. Din totalul produselor obținute (carburanți și alte produse petroliere), 65% a fost destinat pieței domestice, în ușoară creștere față de perioada ianuarie – iunie 2021.

Restul totalului de produse petroliere a fost exportat pe piețele regionale, preponderent către subsidiarele Grupului KMG International. Rompetrol este cel mai important furnizor de produse petroliere din Republica Moldova și Georgia, dar și una dintre cele mai mari companii de profil din Bulgaria.

În prima jumătate a anului, Rompetrol Rafinare a realizat exporturi în valoare de 776 de milioane de dolari, iar cantitățile totale au scăzut, de la aproape un milion de tone de produse petroliere în S1 2021, la 743 de mii de tone în S1 2022.

Segmentul de petrochimie*T2 2022T2 2021S1 2022S1 2021
Cifra de afaceri brutăUSD49.447.92568.273.673119.742.027115.092.277
EBITDAUSD(10.628.368)11.410.878(18.203.525)14.308.490
Profit net / (pierdere)USD(17.275.120)8.600.809(28.597.799)4.411.050
Operațional
Propilenă procesatăkt32355972
Etilenă procesatăkt13192424
Total vânzărikt28376871

*Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din societatea Rompetrol Rafinare și activitatea societății Rompetrol Petrochemicals SRL.

În S1 2022, în segmentul de petrochimie al companiei au fost procesate 59 de mii de tone de propilenă. Producția totală de polimeri a fost de 63 de mii de tone, nivel în ușoară scădere față de anul trecut, iar volumul vânzărilor s-a situat la un total de 68 de mii de tone. 

Rezultatele diviziei petrochimice au fost impactate de condițiile de piață nefavorabile pentru produsele segmentului. Cifra de afaceri brută a fost la un nivel apropiat aceleiași perioade din 2021 – 119,7 milioane de dolari, iar profitul operațional (EBITDA) și rezultatul net au înregistrat valori negative, de 18,2 milioane de dolari, respectiv 28,6 milioane de dolari.

Complexul petrochimic este unicul producător de polipropilene și polietilene din România, iar principalul obiectiv strategic este menținerea avantajului competitiv, odată ce piața de profil se va stabiliza.

Segmentul de distribuție*T2 2022T2 2021S1 2022S1 2021
Cifra de afaceri brutăUSD1.027.163.609837.785.1251.799.767.5531.514.315.946
EBITDAUSD26.042.81622.219.91021.498.67542.300.471
Profit net / (pierdere)USD11.187.16912.745.681(1.934.909)15.360.746
Operațional
Carburanți vânduți retailKt224229438424
Carburanți vânduți en-grosKt258335462611
Cantități GPL vânduteKt8496160185

*Segmentul de distribuție cuprinde rezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics și Rompetrol Gas.

Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuție a înregistrat 1,8 miliarde de dolari în prima jumătate a anului. Profitul operațional (EBITDA) a consemnat o valoare de 21 de milioane de dolari în S1 2022, în timp ce rezultatul net a fost unul negativ, de circa 1,9 milioane de dolari. 

Cantitățile totale de carburanți comercializați de Rompetrol Downstream în perioada ianuarie – iunie au fost de 1,06 milioane tone, în scădere cu circa 13% față de volumul consemnat în perioada similară din 2021.

Vânzările en-gros de carburanți au scăzut față de perioada similară a anului trecut, dar pe segmentul de retail compania a reușit să comercializeze volume mai mari cu 3% față de aceeași perioadă din anul 2021. 

La sfârșitul lunii iunie 2022, segmentul de distribuție al Rompetrol Downstream cuprindea 1.222 de puncte de comercializare, incluzând rețeaua de stații proprii, stații partener și stații mobile (expres, baze interne de 9 și 20 metri cubi), în creștere cu 154 de unități față de numărul consemnat la finele lui iunie 2021.

DISTRIBUIȚI