Bugetul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva aprobat de Executiv (2,44 miliarde lei – venituri, 2,35 miliarde lei – cheltuieli) are prevăzute sume mai mari alocate pentru investiții, comparativ cu anul trecut:

– pentru construirea și reabilitarea drumurilor forestiere – 155,12 milioane lei, creștere cu aproximativ 40%, pentru lucrări la 697 de obiective de investiții cu o lungime totală de 3093 km, din care 320 km drumuri noi

– pentru lucrările de regenerare a pădurilor – 192,48 milioane lei, creștere cu 15%, pentru regenerarea în cele două campanii de împăduriri a 12.615 ha fond forestier, din care 7935 ha prin regenerări naturale și 4680 ha prin regenerări artificiale, prin lucrări de împăduriri, urmând a fi plantați peste 27 milioane de puieți forestieri; pentru lucrările de amenajare a pădurilor proprietatea publică a statului vor fi investite 32 milioane lei, iar pentru măsurile de protecție a pădurilor, alte 23 milioane lei.

Romsilva va investi din surse proprii 68 milioane lei în pepinierele silvice, centrele de producție, hergheliile de stat, amenajări vânătorești și piscicole, precum și achiziția de utilaje moderne, pentru sporirea gradului de mecanizare și a productivității muncii. Pentru administrarea celor 22 de parcuri naționale și naturale și a Muzeului Cinegetic al Carpaților „Posada”, va aloca un buget de 30 milioane lei. De la bugetul de stat, Romsilva beneficiază în acest an de alocarea a 33,28 milioane lei pentru înființarea de perdele forestiere de protecție. Până în prezent, au fost realizate lucrări de împăduriri pe o suprafață de peste 13 ha.