Pauperitatea fiscală a României. Ce o explică și ce se (mai) poate face” se intitulează studiul realizat de Cornel Ban – profesor la Copenhagen Business School și Alexandra Rusu, sub egida Fundației Friedrich Ebert România (FES). În esenţă, subliniază profesorul Ban, studiul îşi propune „să stabilească cauzele acestei pauperităţi şi să propună câteva soluţii concrete de redresare”. Observaţia de bază este că „pe măsură ce economia a crescut, veniturile statului au scăzut”, încât astăzi, „în România, aproape tot ce contează este subfinanțat. Subfinanțarea cronică a educației, sănătății, infrastructurii nu e cauzată atât de o ierarhizare eronată a priorităților, cât mai ales de marja bugetară îngustă a statului român, a cărui capacitate de colectare este foarte slabă. Combinația de stat slab și relaxări fiscale făcute pe fondul scăderii încasărilor statului a condamnat România la bugete tensionate, bunuri comune prost finanțate și chiar la riscuri de refinanțare a datoriei publice pe fondul crizelor financiare internaționale care vor veni”.

Structural, studiul porneşte de la prezentarea guvernanţei fiscale şi a costului dezvoltării, enunţă o serie de „mize, obiective, limite”, analizează „veniturile fiscale din România dintr-o perspectivă comparată” şi încearcă să determine „pe cine apasă mai mult sistemul fiscal românesc”.Sunt enumerate „ţintele reformelor fiscale necesare”. Sunt dezbătute necesarele „reforme administrative” în domeniul colectării, inclusiv în ceea ce priveşte personalul ANAF, utilizarea tehnologiei informaţiei, transparenţa datelor etc. Este văzută ca necesară crearea la ANAF a unui departament de cercetare în economie fiscală, în politică și sociologie fiscală. Opţiunea studiului este pentru „impozitarea progresivă a veniturilor şi averilor”.

Studiul Pauperitatea fiscală a României. Ce o explică și ce se (mai) poate face” este disponibil la www.fes.ro.

DISTRIBUIȚI