Operatorii de Transport și de Sistem (OTS), Transelectrica și  Moldelectrica (Operatorul de Transport și de Sistem din Republica Moldova), au semnat  astăzi contractul care va permite alocarea de capacitate pentru schimburile comerciale de  energie electrică pe linia de interconexiune între România și Republica Moldova.  

Prin colaborarea susținută a celor doi Operatori de Transport și de Sistem în vederea unui  acord comun care se va concretiza prin alocarea de capacitate de interconexiune, va exista  un flux dinamic al tranzacțiilor de energie electrică între participanții la piața de energie din  România și cei din Republica Moldova.  

Schimburile comerciale de energie electrică cu Republica Moldova vor începe imediat după  finalizarea întregului proces care implică armonizarea detaliilor tehnice și aspectelor  comerciale. Astfel, primele tranzacții de energie electrică între România și Republica  Moldova sunt estimate pentru luna octombrie a acestui an.  

Realizarea cu succes a procesului de comercializare a energiei electrice pe interconexiunea  între România și Republica Moldova reprezintă un angajament de susținere între cei doi  Operatori de Transport și de Sistem și, de asemenea, contribuie la dezvoltarea și buna  funcționare a pieței de energie la nivel european.  

În 16 martie 2022 s-a realizat sincronizarea cu succes a sistemelor electroenergetice din Ucraina și Republica Moldova cu sistemul electroenergetic european. 

DISTRIBUIȚI