Transfer de cunoștințe în domeniul energiei către mediul privat

Date:

S-a încheiat proiectul cu titlul „Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul Energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA” (Transenerg), derulat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), POC 2014-2020 – P_40_432, Cod MySmis 105567, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3., Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.

Conferința finală a proiectului a reunit reprezentanți din cercetare, mediul universitar și mediul de business, precum și de la Ministerul Energiei și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Prezentând caracteristicile proiectului, dr. ing. Sergiu Nicolaie, directorul general al INCDIE ICPE-CA București, a subliniat că „obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea gradului de transfer al competențelor CDI în mediul privat, în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice. Proiectul a vizat constituirea de parteneriate între INCDIE ICPE-CA și întreprinderile interesate să obțină abilități și competențe privind utilizarea de noi cunoștințe și tehnologii, în vederea realizării unor produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic”.

În total au fost încheiate cu parteneri economici 15 contracte, cele mai multe, derulate în parteneriat cu firmele respective, precum și derulate numai de către ICPE-CA la solicitarea directă și neimplicată a firmei sau prin punerea la dispoziție a infrastructurii de cercetare-dezvoltare a ICPE-CA.

Tematic, proiectele componente ale proiectului integrator au vizat eficiența energetică, sursele regenerabile de energie și mediul – schimbările climatice, în conexiune cu problematici energetice.

Prezentate în conferința finală, proiectele sunt:

Stand de testare a motoarelor Diesel de locomotivă cu recuperarea energiei în rețeaua internă – beneficiar, SC Remarul 16 Februarie SA Cluj-Napoca

Identificare și implementare de noi soluții tehnice pentru tehnologii specifice de prelucrare textilă – beneficiar, SC Magnum SX SRL București

Stocarea energiei termice de scurtă și lungă durată în clădirile cu consum de energie aproape zero – beneficiar, SC Q Iași

Stand de testare a boghiurilor vagoanelor de călători – beneficiar, SC Atelierele CFR Grivița SA

Un nou tip de electrovalvă proporțională, de la proiectare până la realizarea practică – beneficiar, SC Straero SA

Sistem de testare a motoarelor electrice pentru domeniul aerospațial – beneficiar, SC ICPE-CA SA

Motor sincron pentru tracțiunea autobuzelor electrice – beneficiar, SC UMEB SA

Siguranța în exploatare a vaselor sub presiune de volum mare în practica curentă – beneficiar, SC Straero SA

Sistem de calibrare a senzorilor termici cu termoelemente Peltier – beneficiar, SC Caloris Group SRL

Caracterizări electrice și electromagnetice pentru îmbinări de materiale de ecranare arhitecturală, în condiții climatice specifice mediului urban – beneficiar, SC Romtest Electronic SRL

Turbină hidrocinetică pretabilă cursurilor de ape naturale și artificiale – beneficiar, SC Mecanica –Ind 2004 SRL

Diagnoză rapidă a panourilor fotovoltaice – beneficiar, SC All Green SRL

Optimizarea performantelor Centralelor Electrice Fotovoltaice prin soluții de tip „RePowering” – beneficiar, SC Capidava Prodcom SRL Târgu Mureș

Soluție de valorificare cu consum redus de energie a cenușilor de termocentrală – beneficiar, SC Ceprocim SA

Stand pentru decontaminarea microbiană a apei utilizând diode emițătoare de raze UVC – beneficiar, SC Apel Laser SRL

Dr. ing. Sergiu Nicolaie conchide: „Am încercat să răspundem solicitărilor de servicii de cercetare și de produse care ni s-au părut de cel mai mare interes și ajutor pentru întreprinderile sau IMM-uri și pentru mediul socio-economic intern. Și consider că, în bună măsură, am reușit.”

Foto: ICPE-CA

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Efectele crizelor actuale se vor vedea pe termen mediu și lung

Efectele crizelor actuale se vor vedea pe termen mediu...

Cel mai lung festival neoficial, în rețeaua NEPI Rockcastle

Compania NEPI Rockcastle organizează cel mai lung festival neoficial...

Spațiu extins pentru Leroy Merlin Craiova în Electroputere Parc 

  Retailer-ul Leroy Merlin, specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit,...