În topul QS – Quacquarelli Symonds pe 2016, care ierarhizează câteva zeci de mii de universităţi la nivel global pe domenii ale ştiinţei, Universitatea din București ocupă cele mai bune poziţii în ansamblu dintre instituţiile româneşti evaluate. Remarcabilă este intrarea în Top 151-200 mondial la  domeniul lingvistică. În Top 351-400 mondial se situează în domeniul economie și econometrie. Poziţii în Top 500 mondial ocupă la ştiințe sociale şi management, ştiințele naturii (401-450), arte și ştiințe umaniste (451-500).

Pe ansamblu, Universitatea din București ocupă prima poziție QS dintre toate universităţile româneşti pentru 16 domenii de studiu diferite: limba și literatura engleză, lingvistică, limbi moderne, filozofie, inginerie-minerale, ştiințe biologice, farmacie și farmacologie, chimie, geografie, ştiințe ale mediului, matematică, ştiințe ale comunicării și media, sociologia dezvoltării, drept, sociologie, statistică și cercetare operațională.