Orientate spre cerinţele mediului economic şi spre opţiunile candidaţilor, universităţile îşi prezintă ofertele de programe de studii.

 

Universitatea din București  

 

În perioada martie-mai 2017, la Universitatea din București (foto) se desfăşoară Zilele Porților Deschise. Candidaţii la admitere pentru anul 2017-2018 se vor întâlni cu profesori și consilieri din facultăți, vor putea participa la prezentări ale programelor de licență și master pentru diversele specializări, la cursuri deschise, la vizite ghidate în sălile de curs, în sălile de lectură și în laboratoarele facultăților, la discuţii cu cadre didactice, studenţi și masteranzi, la expoziții, conferințe și ateliere pe diferite tematici. Programul, pe facultăţi, este:

Facultatea de Fizică – 10 martie-2 iunie, orele 10.00-14.00;

Facultatea de Geografie și Facultatea de Matematică și Informatică – din 23 martie;

Facultatea de Chimie – 27-31 martie;

Facultatea de Psihologie și Științele Educației – 27-31 martie;

Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 28 martie 2017, orele 09.00-18.00;

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării – 1-14 aprilie;

Facultatea de Drept – 3-7 aprilie;

Facultatea de Filozofie – 3-7 aprilie și 8-12 mai

Facultatea de Litere – 3-5 aprilie;

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – 3-7 aprilie;

Facultatea de Teologie Baptistă – 3-8 aprilie;

Facultatea de Administrație și Afaceri – 4-6 aprilie;

Facultatea de Biologie – 5-7 aprilie;

Facultatea de Geologie și Geofizică – 10-14 aprilie;

Facultatea de Istorie – 24-28 aprilie;

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – 2-6 mai;

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” – 11 mai;

Facultatea de Științe Politice – 22-28 mai. 

 

Universitatea de Vest din Timişoara 

 

Universitatea de Vest din Timișoara organizează Zilele Porților Deschise în perioada 27-31 martie. Sunt prezentate ateliere de pictură și gravură, experimente de chimie și biologie sub tematica „între știință și magie”, „Mapping festival sau cum să creezi o hartă în 30 de minute folosind cartografia digitală”, călătorii în timp cu ajutorul hărților digitale, activități fizice pe biciclete și role, o simulare a unui Consiliu de Securitate ONU. De asemenea, programul include participări la cursuri și seminarii alături de studenți, conferințe specializate, excursii prin Timișoara. Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, subliniază: „Ne-am orientat către acțiuni cât mai practice, pentru a prezenta aplicabilitatea celor învățate în viața de zi cu zi. Oferta e diversă și se pliază pe diferite vârste, de la cei mai mici dintre elevi, la liceenii din anii terminali”.

 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

 

Facultatea de Comunicare și Relații Publice a SNSPA lansează programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: „Comunicare în sectorul medical” și „Public Speaking”, cerute de „nevoi pregnante de perfecționare pe piața muncii”. Lansarea are loc joi, 30 martie 2017, ora 19.00, la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziției nr. 30A, București. Evenimentul va fi deschis de prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, decanul facultăţii. Programul „Comunicare în sectorul medical” va fi prezentat de dr. Vasile Cepoi, președintele Agenției Naționale de Management al Calității în Sănătate și de dr. Florin Buicu, preşedintele Comsiei de Sănătate din Camera Deputaţilor. Programul „Discurs și adresare publică (Public Speaking)” va fi prezentat de Mihaela Nicola, specialist în comunicare și CEO The Group și prof. univ. dr. Adrian Titieni, fost rector al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematrografică  „I.L. Caragiale”.

Ambele programe, acreditate, sunt organzate în 112 ore didactice și propun o gamă variată de cursuri și module practice, ce asigură dezvoltarea unor competențe și abilități concrete, cu aplicabilitate largă în activitatea profesională, în conformitate cu definirea domeniului profesional „Comunicare și relații publice” din Codul Ocupațiilor din România.  Absolvirea va fi atestată prin certificat de perfecționare profesională în specializarea comunicare și relații publice, emisă de Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, sub antetul Ministerului Educației Naționale.