Verificare asupra amenajamentului silvic al municipiului Târgu Mureș

Date:

Ministerul Apelor și Pădurilor informează că ministrul Ioan Deneș a efectuat „o verificare în teren a modului în care s-a respectat legislația silvică în ceea ce privește întocmirea, recepționarea și avizarea amenajamentului silvic al municipiului Târgu Mureș”. Fondul forestier respectiv este situat pe Platoul Cornești, are suprafața de 849,9 ha, este proprietate a primăriei și este administrat de Ocolul Silvic Târgu Mureș. Ministrul a fost însoțit de directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, George Mihăilescu și de reprezentanți ai Gărzii Forestiere Brașov (foto MAP).

În urma verificării, Ministerul Apelor şi Pădurilor anunţă că „ministrul i-a convocat pe administratorii fondului forestier la sediul Direcției Silvice Mureș, unii dintre aceștia făcând parte din comisiile care au participat la efectuarea lucrărilor în teren și au recepționat lucrările de birou în vederea întocmirii și transmiterii, spre avizare la Ministerul Apelor și Pădurilor, a amenajamentului silvic. În timpul ședinței de lucru ministrul le-a comunicat factorilor implicați că, în urma analizei hărților satelitare care prezentau situația la momentele 2010 respectiv 2018, a constat diferențe în ceea ce privește fondul forestier. Totodată, ministrul Deneș a precizat că a primit informații referitoare la situația fondului forestier și din alte surse, motiv pentru care nu este dispus să semneze ordinul de aprobare a amenajamentului silvic până când nu vede situația reală din teren.

În urma deplasării în teren s-a constatat că datele scriptice prezentate de reprezentații Ocolului Silvic Târgu Mureș nu concordă cu realitatea, iar amenajamentul silvic întocmit și transmis spre aprobare nu este conform cu situația existentă în teren. Astfel, s-a constatat că de-a lungul timpului, inclusiv în ultimii ani, au fost efectuate de către Primăria Târgu Mureș mai multe amenajări, inclusiv în zona grădinii zoologice, cu afectarea fondului forestier național și fără a fi evidențiate în amenajamentul silvic, fără a se respecta legislația referitoare la schimbarea categoriei de folosință a terenului și regimul scoaterilor din fondul forestier național cu realizarea compensărilor prevăzute de lege. Prin aceste amenajări a fost afectată o suprafață de fond forestier de aproximativ 22 de hectare și s-a constatat reducerea fondului forestier cu o suprafată de 3.7 hectare.

Urmare a celor constatate, Ioan Deneș a dispus ca în perioada imediat următoare Corpul de Control al ministrului să facă un control tematic din care să rezulte suprafața de fond forestier afectată, precum și măsurile legale care se impun pentru intrarea în legalitate. De asemenea, se impune refacerea lucrărilor de amenajare astfel încât să reflecte realitatea din teren și să permită aprobarea de către Ministerul Apelor și Pădurilor a amenajamentului silvic întocmit pentru suprafată de 849.9 hectare, proprietatea Municipiului Târgu Mureş”.

 

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Locuri de muncă vacante

Agenții economici din județul Ilfov anunță 2720 de locuri...

Finanțare de 19 milioane euro pentru Mitiska REIM cu asistență asigurată de PeliPartners

PeliPartners anunță că, printr-o echipă coordonată de Carmen Peli,...