Ziua Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”

Date:

Vineri, 9 februarie 2018, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” (UCDC) a sărbătorit Ziua Universității și a fondatorului său, profesor universitar doctor Momcilo Luburici. Evenimentul s-a bucurat de prezența cadrelor didactice, studenților şi a invitaţiilor care au adresat felicitări atât Universității, cât mai ales fondatorului său pentru extraordinara realizare a domniei sale: crearea uneia dintre cele mai puternice universități private din mediul academic românesc.

Cu ocazia Zilei Universității, s-au organizat diverse festivități, precum și activități culturale și științifice. Între activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Universității, s-a remarcat în mod cu totul deosebit lansarea a trei cărți. Prima lucrare lansată a fost „Constituţia României. Comentarii şi explicaţii”, un volum de 1800 de pagini, coordonat de către prof. univ. dr. Cristian Ionescu și prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, apărută la editura C.H. Beck, în anul 2017. Această impresionantă lucrare a reunit un colectiv eterogen de opt cadre didactice din cadrul a trei facultăți ale UCDC: Cristina Bălăceanu, Titus Corlățean, Cristian Jura,  Laura Macarovschi, Bogdan Pătrașcu, Agata Mihaela Popescu, Roxana Mariana Popescu și Doina Maria Tilea. În luările de cuvânt, doamna prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, domnul  prof. univ. dr. Cristian Ionescu, în calitate de coordonatori, precum și conf. univ.dr. Titus Corlățean,  prof. univ. dr. Cristina Bălăceanu, în calitate de autori, au evidențiat importanța lucrării în mediul academic național, în rândul specialiștilor, dar și a tuturor celor care caută să aprofundeze conținutul legii fundamentale a statului român. În cadrul evenimentului, domnul Marian Enache, judecător la Curtea Constituţională a României, a exprimat aprecieri atât la adresa  lucrării lansate, dar și a conducerii Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” pentru extraordinarele realizări.  În plus, s-a evidențiat și faptul că valoarea lucrării lansate a fost apreciată în decembrie 2017 cu premiul „Anibal Teodorescu” acordat de către Uniunea Juriștilor din România.

Cea de-a doua carte lansată a fost ”Drept financiar-fiscal. Legislația Uniunii Europene”,  având drept coordonator pe domnul prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna şi coautori pe lect. univ. dr. Daniela Iuliana Radu și conf. univ. dr. Marius Eugen Radu, apărută tot la editura C.H. Beck, în anul 2017. În luările de cuvânt, domnul prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, domnul conf. univ.dr. Titus Corlățean, precum și doamna prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu au subliniat pe lângă contribuția lucrării lansate la colecţia lucrărilor juridice, personalitatea domnului prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna și dedicarea domniei sale la crearea unei veritabile școli juridice în România. Lucrările lansate în domeniul juridic reprezintă veritabile rezultate ştiinţifice ale Facultății de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”.

Cea de-a treia lucrare lansată, „Educația timpurie – o  prioritate a învățământului românesc”, apărută la editura  Prouniversitaria, în anul 2017, având drept autor pe doamna conf. univ. dr. Conona Petrescu, reprezintă unul dintre rezultatele activității de cercetare științifice a uneia dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității, Facultatea de Științe ale Educației. În luările de cuvânt ale doamnei prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, preşedintele Senatului Universităţii, precum şi ale doamnei prof. univ. dr. Octavia Costea şi doamnei lect. univ. dr. Manuela Cazan, s-a susținut că educația în general, și cea timpurie în special, reprezintă fundamentul oricărei societăți. Cartea contribuie la cunoaşterea şi dezvoltarea unui subdomeniu de maximă importanţă pentru învăţământul din România, care oferă soluţii pertinente pentru decidenţii în materie de politică şcolară, dar și celorlalți actori implicați în problematica educației, cadre didactice și  părinţi, toate acestea în spiritul proiectului „România educată” lansat de către Preşedinţia României, din  a cărei echipă face parte şi doamna conf. univ. dr. Conona Petrescu.

Toate festivitățile desfășurate cu ocazia Zilei Universității au evidenţiat rezultatele activităților didactice și de cercetare științifică a peste 27 de ani ale Unversității Creștine „Dimitrie Cantemir”. Domnul profesor universitar doctor Momcilo Luburici, președintele Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, fondator al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, se distinge între personalitățile vieții academice și profesionale românești, europene și internaționale de referinţă prin edificarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte din România ultimelor trei decenii – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”. Pe parcursul acestor ani, domnia sa și-a dedicat toată energia și știința pentru realizarea unui obiectiv dintre cele mai mărețe, și anume: susținerea temeliei dezvoltării și afimării unei societăți românești durabile, moderne, demne, în concordanță cu marile tendințe contemporane, prin ridicarea nivelului de cunoaștere a peste 80.000 de tineri ai României prin educație universitară, completată de proiecte de cercetare și culturale notabile.

Prof. univ. dr. Georgeta Ilie, Prorector cercetare
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Locuri de muncă vacante

Agenții economici din județul Ilfov anunță 2720 de locuri...

Finanțare de 19 milioane euro pentru Mitiska REIM cu asistență asigurată de PeliPartners

PeliPartners anunță că, printr-o echipă coordonată de Carmen Peli,...