Strategia forestieră europeană (2013) a primit un impuls nou, odată cu desfășurarea la Bratislava a reuniunii directorilor generali ai autorităților forestiere din statele membre ale Uniunii Europene. După cum informează Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, participanții au stabilit „următorii pași în implementarea Strategiei forestiere UE, elaborarea unui cadru juridic pentru pădurile din Europa, a planului de acțiune privind aplicarea legislației, administrarea și schimburile comerciale în domeniul forestier”.

România a fost reprezentată de Ciprian Dragoș Pahonțu, director general al RNP – Romsilva și de Mihai Enescu din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Reuniunea s-a finalizat cu Declarația de la Bratislava în domeniul forestier, „care subliniază importanța și rolul vital al pădurilor și economiei forestiere în tranziția Uniunii Europene spre bioeconomie”.

Documentul „pune accentul pe dezvoltarea durabilă a pădurilor europene, atenuarea schimbărilor climatice, furnizarea de bunuri și servicii multiple în domeniul forestier, combaterea poluării aerului și a apelor, prevenirea eroziunii solului, combaterea deșertificării, protecția biodiversității și asigurarea de biomasă”.

Directorul general Ciprian Dragoș Pahonțu subliniază: „Documentul adoptat la Bratislava asigură un impuls pentru îndeplinirea Strategiei forestiere europene și mă bucur că România a fost parte în elaborarea acestui document esențial pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor europene”.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament