Conceptul didactic „Firma de exerciţiu“ se bazează pe învăţarea prin practică, fiiind un model de simulare a proceselor interne desfăşurate într-o firmă reală şi a relaţiilor acesteia cu alte firme şi instituţii. „Firma de exerciţiu” reprezintă o metodă interactivă de învăţare ce asigură premisele dezvoltării spiritului antreprenorial al elevilor. Este o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care oferă condiţii optime pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite în pregătirea profesională. Rolul firmelor de exerciţiu este de a dezvolta competenţele de antreprenoriat dinamic elevilor asemănător unui mediu concurenţial real. Implementarea conceptului de firmă de exerciţiu permite fundamentareai tipului de întreprinzător capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu, să descopere o nouă cale de distribuţie.

Proceduri economice reale, cu bani şi mărfuri virtuale

Obiectivul general al învăţării prin „Firma de exerciţiu” este dezvoltarea spiritului antreprenorial prin simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri și dezvoltarea de competenţe şi aptitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvare de probleme, luare de decizii, asumare de responsabilităţi, lucru în echipă, iniţiativă, perseverenţă, autoorganizarea şi autoevaluarea resurselor individuale, flexibilitate. Activităţile în firmele de exerciţiu sunt identice cu cele din firmele reale, utilizând aceleaşi proceduri economice, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în conformitate cu practica şi legile specifice economiei naţionale. Fiecare firmă de exerciţiu se concentrează pe situaţii reale sau pe un cadru antreprenorial, într-un domeniu economic bine precizat. Participanţii îşi desfăşoară activitatea într-o atmosferă productivă reală şi învaţă să îndeplinească sarcinile primite, fiecare decizie luată oferind situaţii de învăţare. Firma de exerciţiu devine astfel o firmă de învăţare pe baza principiului învăţării după un model. Metoda didactică „Firma de exerciţiu“ reprezintă un mijloc de predare multidisciplinar în care cunoştinţele de cultură generală se îmbină cu cele de management, contabilitate şi marketing, făcând posibilă dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale elevilor prin experimentare (Learning by doing). Instruirea în firma de exerciţiu oferă competenţe în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, determinând verificarea practică şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite în anii de studiu. Dimensiunea extracurriculară se realizează prin activități de învățare în afara curriculumului național, prin participare la târgurile firmelor de exercițiu la nivel național și internațional.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament