Provocări climatice, supraexploatare și gestionare haotică ale resurselor naturale, îngrijorare pentru mediu – România nu se poate sustrage. Ca instrument de prevenție, prin Legea nr. 95/2016 și H.G. nr. 997/ 21.12.2016, a fost creată Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Președintele acesteia, Florian Udrea, secretar de stat, ne oferă o caracterizare la obiect.

 

Domnule președinte, de ce o asemenea agenție și de ce acum?
Suntem singura țară a Uniunii Europene cu păduri virgine, peisaje forestiere intacte. Avem peste 40% din efectivele de carnivore mari ale Europei. Deținem 5 din cele 9 regiuni biogeografice, bogăție floristică și faunistică ridicată. Înființarea ANANP nu reprezintă un moft, o bifă politică în dreptul preocupărilor pentru protecția mediului. România adăpostește cele mai valoroase ecosisteme din Europa, pe 1,6 milioane de hectare. Funcțiile generate ale acestor ecosisteme (rezervații științifice, rezervații naturale, parcuri naționale, parcuri naturale, monumente ale naturii) înseamnă VIAŢĂ! Se adaugă Rezervația Biosferei Delta Dunării, cu 580.000 de hectare. Ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000 (arii naturale protejate de interes european) ocupă 22,68% din suprafața țării. În acest areal, pădurile reprezintă 45% din fondul forestier național. Ariile naturale protejate sunt expresia preocupărilor de conservare a valorilor naturale. Vorbim despre aproape un sfert din teritoriul țării, deci era necesară înființarea unui organism a cărui misiune este să monitorizeze coerent și unitar planul de management al ariilor naturale protejate, să genereze coduri de bună practică și să realizeze baze de date integrate cu speciile de plante și animale protejate, să stabilească criterii de evaluare a acestora; un organism care să armonizeze direcțiile politicilor statului în domeniul protecției biodiversității. Pentru acestea e nevoie de cunoștințe, expertiză, disponibilitate, coordonare.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament