Referitor la integrarea economică a României, prof. univ. Vasile Pușcaș, fostul negociator șef al aderării la Uniunea Europeană a expus 10 teme principale care trebuie tratate din perspectiva procesului decizional statal național, a celei a administrației regionale și locale, a structurilor de piață și a managementului de companii:
1. Reinstalarea criteriilor de bază ale economiei de piață funcționale concomitent cu o codificare și aplicare eficientă a politicilor economice, financiare și sociale care să ducă la creșterea convergenței reale și la dezvoltarea durabilă a societății românești.
2. Reevaluarea și eficientizarea infrastructurii de piață, în special referitor la instituțiile care reglementează relațiile de piață, și la concepțiile și metodele de operare ale pieței unice care ar trebui și pot să deschidă noi oportunități companiilor, firmelor mici și mijlocii din România.
3. Elaborarea de strategii, politici și programe care să accelereze integrarea economică

pentru a ne înscrie pe traiectoria convergenței și competitivității. E nevoie de competitivitate societală, nu numai competitivitate economică.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament