În premieră, organizaţii reprezentative la nivel naţional de profesori, elevi şi părinţi s-au constituit într-o structură comună de acţiune: Alianţa pentru Educaţie de Calitate (APEC). Se regăsesc aici Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Federaţia Naţională a Sindicatelor „Alma Mater”, Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar. Acordul de constituire a fost semnat de preşedinţii organizaţiilor (foto), respectiv, prof. Simion Hancescu, prof. Marius Ovidiu Nistor, prof. univ. dr. ing. Anton Hadăr, eleva Ioana Băltăreţu, elevul Constantin Alexandru Manda, Iulian Cristache.

Scopul noii structuri îl constituie „asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii şi tinerii şi creşterea calităţii actului educaţional, prin crearea unui cadru de învăţare eficient şi atragerea de resurse umane de înaltă calitate”. Un obiectiv major de acţiune solidară este acela de „creșterea progresivă a procentului alocat educației, astfel încât în anul 2020 să se acorde 6% din PIB pentru învățământ şi 1% din PIB pentru cercetare ştiinţifică”.

În contextul reuniunii prilejuite de semnarea documentului constitutiv – la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti – a fost subliniat angajamentul unor demersuri comune pentru apropierea sistemului de educaţie şi formare de mediul economic, atât prin implicarea companiilor în alcătuirea unui curriculum adecvat cerinţelor pieţei, cât şi prin atragerea mediului de afaceri către investiţii în dotarea unor laboratoare, ateliere etc.