Recent publicata
carte „Starea de sănătate a managementului din România în 2020” la
Editura Prouniversitaria este realizată sub auspiciile Societății Academice de
Management din România, SAMRO, care are ca membri peste 260 de profesori și
conferențiari universitari specializați în domeniul managementului din 28 de
universități și un grup de elită al managerilor de top din România.

Volumul, care
cuprinde cel de-al doisprezecelea raport de cercetare științifică pentru anul
2020, realizează următoarele obiective principale:

Evaluarea
nivelului de dezvoltare al teoriei și practicii manageriale din România la
nivelul anului 2020, în sine și comparativ cu alte țări;

Identificarea
principalelor puncte forte și slabe ale managementului practicat în România la
nivelul celor patru paliere analizate – management național, managementul
administrației publice și locale, managementul agenților economici și
trainingul și consultanța manageriale – în contextul crizei generate de
pandemia de Covid-19;

Evaluarea
evoluției în dinamică a managementului din România în perioada 2009-2020;

Formularea de
concluzii, priorități și modalități privind ieșirea din criza economică actuală
și dezvoltarea managementului și economiei în următorii ani, în vederea
relansării sustenabile a economiei în toate componentele sale majore și a modernizării
societății, valorificând oportunitățile oferite de „smart economy” și
digitalizare.

Sursele
informaționale pe care se fundamentează cercetarea științifică concretizată în
acest volum sunt deosebit de bogate și variate. Între acestea menționăm 940
chestionare completate de manageri-întreprinzători din IMM-uri, cadre didactice
universitare, traineri și consultanți în management.

Din analiza
conținutului cercetării încorporate în lucrare rezultă că ea prezintă mai multe
dimensiuni:

Analitică în timp real, întrucât pe baza informației
culese prin interviuri, chestionare, statistici etc. de natură managerială,
economică și socială referitoare la anul 2020, se determină principalele puncte
forte și puncte slabe ale managementului național, al administrației publice,
companiilor, trainingului și consultanței manageriale, se identifică cauzele
majore care le generează și se stabilesc principalele corelații între
elementele analizate.

Sistemică, deoarece analizele și proiecțiile
managerial-economice au în vedere principalele variabile implicate în strânsa
lor interdependență, situând pe primul plan performanțele și funcționalitatea
fiecărui domeniu analizat și a României în ansamblu, având în vedere postura sa
de stat membru al Uniunii Europene. Întreaga lucrare este concepută într-o
viziune de dezvoltare strategică sustenabilă a României pe termen lung, ținând
cont de manifestările crizei generate de coronavirus, de trecerea la economia
bazată pe cunoștințe și de transformările digitale.

Dinamică, în dublu sens: compararea în permanență
a rezultatelor analizelor pentru 2020 cu elementele similare din anul
precedent; studierea aprofundată a elementelor manageriale și economice pe
parcursul a 12 ani (2009-2020) într-un capitol special, ceea ce facilitează desprinderea
de tendințe și formularea de previziuni.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament

DISTRIBUIȚI
Ovidiu Nicolescu este profesor universitar, doctor, Director al Centrului Național de Excelență pentru Studii de Management Comparat Internațional, Facultatea de Management , Academia de Studii Economice (ASE) din București, Președinte de onoare al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), vicepreședinte Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME), Vicepreședinte Asociația Mondială a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (WASME), Membru în Grupul de sprijin pentru IMM-uri privind FP7 – Comisia Europeană, membru în comitetul Fondului Social European.