Ovidiu Nicolescu

6 ARTICOLE
Ovidiu Nicolescu este profesor universitar, doctor, Director al Centrului Național de Excelență pentru Studii de Management Comparat Internațional, Facultatea de Management , Academia de Studii Economice (ASE) din București, Președinte de onoare al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), vicepreședinte Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME), Vicepreședinte Asociația Mondială a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (WASME), Membru în Grupul de sprijin pentru IMM-uri privind FP7 – Comisia Europeană, membru în comitetul Fondului Social European.

PRIORITĂȚI ȘI MODALITĂȚI DE ACȚIUNE PROFESIONISTE PE TERMEN LUNG, MEDIU ȘI SCURT

Deși titlul raportului de cercetare, elaborat sub auspiciile Societății Academice de Management din România (SAMRO), este „Starea de sănătate a managementului din România în...

O nouă viziune asupra teoriei și practicii managementului organizațiilor bazat pe stakeholderi și responsabilitate socială

Digitalizarea, revoluția 4.0, trecerea la economia inteligentă, ecologizarea și celelalte tendințe majore din societatea și economia actuală generează pentru companii și stakeholderii lor numeroase...

O CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ APROFUNDATĂ, FURNIZOARE DE SOLUȚII PENTRU IEȘIREA DIN CRIZĂ

Recent publicata carte „Starea de sănătate a managementului din România în 2020” la Editura Prouniversitaria este realizată sub auspiciile Societății Academice de Management din...

Modernizarea și echilibrarea domeniului managementului în cadrul învățământului universitar din România prin prisma recentelor provocări societale

1. Necesitatea modernizării și echilibrării domeniului managerial în învățământul superior 1.1. La nivel global, pe plan mondial În ultimii ani au fost mai multe inițiative ale...

PRIORITATEA MANAGERIALĂ NR. 1 A ROMÂNIEI – TASK-FORCE NAŢIONAL PENTRU FINANŢĂRILE UNIUNII EUROPENE

României, în condiţiile pandemiei, i se oferă şansa istorică unică să primească prin intermediul Uniunii Europene, sub formă de granturi şi credite avantajoase, o sumă de peste...