Digitalizarea,
revoluția 4.0, trecerea la economia inteligentă, ecologizarea și celelalte
tendințe majore din societatea și economia actuală generează pentru companii și
stakeholderii lor numeroase și inedite oportunități, amenințări și provocări,
care plasează managementul organizațiilor în fata unor situații deosebit de
complexe, dificile și stresante. În acest context se constată o situație
ambivalentă:

  • dezvoltarea unor elemente teoretice și pragmatice noi, valoroase, deosebit de creative și eficace în anumite zone ale managementului – strategie, managementul resurselor umane, instrumentarul managerial, relațiile cu stakeholderii (CRM – managementul relațiilor cu clienții, SCM – managementul lanțului de aprovizionare ș.a.).
  • manifestarea a numeroase limite în abordările teoretice și pragmatice ale managementului companiei, stakeholderilor și responsabilității sociale, care au consecințe negative asupra sustenabilității și competitivității acestora.

Lucrarea „Managementul
s
takeholderilor și responsabilitatea socială: concepte, abordări și instrumente în
contextul COVID”,

publicată recent în prestigioasa editură americano-engleză Routledge, elaborată
de profesorii Ovidiu Nicolescu și Ciprian Nicolescu, propune o nouă viziune,
abordări și mecanisme manageriale inovative, în premierea la nivel mondial, de
natură să contribuie la un progres substanțial în teoria și practica
managerială a organizațiilor.

Principalele
elemente de noutate privind managementul, stakeholderii și responsabilitatea
socială cuprinse în lucrare pot fi rezumate astfel:

1. Identificarea
în rândul stakeholderilor, pe baza unui set de criterii riguroase, a unei
categorii speciale – stakeholderul relevant – care influențează major
funcționalitatea și performanțele companiei și asupra căruia se focalizează
într-o nouă abordare managementul companiei;

2. Extinderea
focalizării managementului companiei de la trei categorii de stakeholderi – proprietari,
manageri și executanți – la toți stakeholderii relevanți, interni și externi și
într-o nouă viziune. Aceasta înseamnă schimbarea paradigmei managementului de
la relația manager-subordonat, la relația manager-stakeholder relevant;

3. Înlocuirea paradigmei
manageriale actuale, ce constă în focalizarea asupra relației
manager-subordonat, cu o nouă paradigmă managerială focalizată pe relația
manager-stakeholder relevant, intern sau extern companiei;

4. Luarea în
considerare și extinderea abordării stakeholderilor de la corporații și firme
mari, la toate companiile indiferent de mărimea lor, întrucât toate depind de
stakeholderi și în toate stakeholderii le influențează decisiv,
funcționalitatea și performanțele;

5. Extinderea
luării în considerare a responsabilității sociale și a tratării sale ca un
element major în organizație, de la corporații și marile companii la toate
categoriile de firme, firește, cu intensități și modalități diferite, întrucât
toate au solicitări, obligații și responsabilități față de comunitatea locală,
regiunea, țara în care își desfășoară activitatea, față de mediul ambiant, față
de resursele umane și populația implicată. Toate companiile sunt confruntate cu
aceleași provocări societale majore;

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament

DISTRIBUIȚI
Ovidiu Nicolescu este profesor universitar, doctor, Director al Centrului Național de Excelență pentru Studii de Management Comparat Internațional, Facultatea de Management , Academia de Studii Economice (ASE) din București, Președinte de onoare al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), vicepreședinte Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME), Vicepreședinte Asociația Mondială a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (WASME), Membru în Grupul de sprijin pentru IMM-uri privind FP7 – Comisia Europeană, membru în comitetul Fondului Social European.