ASE 110 și provocările noilor tehnologii

Date:

Ion Smeureanu,
ASE, București

Suntem profund onorați și emoționați, în același timp, să luăm parte la aniversarea a 110 ani de existență a Academiei. Acest eveniment omagial reprezintă și o ocazie de a ne autoevalua și de a ne raporta la rezultatele altor universități din România și din străinătate, invitate la aceste festivități.

Dacă ar fi să sintetizăm în puține cuvinte caracteristicile etapei actuale în care evoluează universitatea aș menționa că ne aflăm într-un profund și rapid proces de digitalizare bazat pe o strategie proprie pentru perioada 2022-2027, care să conducă la o informatizare a tuturor activităților, la o conectivitate performantă extinsă la nivelul întregului campus ASE, inclusiv căminele, la îmbunătățiri de substanță ale programelor noastre de studii prin introducerea referințelor la noile tehnologii.

Procesul de digitalizare introdus la nivel european în 2018 și agreat în toate țările Uniunii Europene și accelerat în pandemie presupune folosirea tehnologiei informației în toate activitățile unei organizații, începând cu cele administrative și în cazul nostru terminând cu cele de cercetare, platforme de învățare și de evaluare a studenților.

Acest lucru înseamnă:

 •  existența informațiilor în format digital pe toate nivelurile de detaliere, de la achiziție până la sinteza acestora;
 • suport algoritmic pentru fundamentarea deciziilor, adică aplicații informatice începând cu activitățile din secretariate, cum ar fi elaborare orar, programarea examenelor etc., platforme online pentru învățare, până la elaborarea deciziilor la nivel de universitate, cum ar fi elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli sau deciziile privind investițiile;
 •  conectivitatea totală la nivelul organizației și procesarea distribuită a informației, aceasta însemnând management electronic al documentelor, semnătură electronică, intranet, internet, infrastructură de securitate cibernetică, respectiv firewalluri, până la gestiunea credențialelor și sistemele de acces.

Desigur, mai trebuie lucrat mult la înțelegerea rolului resursei umane în implementarea acestei strategii de digitalizare, în sensul de a-și crea fiecare departament propriul personal, angajat în implementarea strategiei, și nu de a aștepta de la departamentul TIC să gestioneze în continuare tot procesul.

Pregătim studenți pentru profesiile viitorului, iar cunoștințele de informatică economică, competențele digitale în ansamblul lor, reprezintă fundamentul acestei pregătiri.

În contextul digitalizării, rolul tehnologiei informațiilor devine așadar strategic; ASE dispune de o strategie de digitalizare aprobată de Senat ASE în iunie 2022 pentru o perioadă de 5 ani,
2022-2027.

Ea ține seama de strategia privind digitalizarea educației din România, existentă la nivel național, dar și de acte normative elaborate la nivel ASE, premergătoare acestei strategii, cum ar fi politica de securitate IT în ASE (2021), regulamentul de utilizare a resurselor în cloud (2022) etc.

În prezent ASE se află în plin proces de transformare digitală; pentru a avea o imagine asupra amploarei fenomenului este de ajuns să amintim că ASE lucrează cu circa 23.000 de studenți, peste 750 cadre didactice titulare și
250 cadre didactice asociate, iar personalul didactic auxiliar, tehnic și administrativ se apropie de 700 de persoane.

Infrastructura informatică include peste 3.000 de calculatoare active simultan, cu o rată anuală de înnoire de minimum 250 de calculatoare pe an.

Dispunem de 43 laboratoare în care sunt concentrate aproape 1.500 calculatoare, celelalte fiind dispuse în secretariate, centre de cercetare, școli doctorale și săli de lectură din biblioteci, birouri.

Operăm de asemenea cu 3 laboratoare mobile, constituite din 75 – 100 laptopuri, care ne permit desfășurarea lucrărilor de laborator în spațiile închiriate din afara ASE, pe durata reparațiilor capitale ale unor clădiri din ASE.

Ca software, în afara celui achiziționat cu licență care acoperă partea de sisteme de operare, baze de date, aplicații specializate pentru cercetare, există sistemul integrat de management universitar SIMUR care este creat și actualizat in house, ASE dispunând de două departamente cu profil informatic, Cibernetică și informatică economică și respectiv Informatică de gestiune.

Merită de asemenea amintite câteva din realizările mai deosebite din ultimii ani în domeniul scrierii de software:

 •  două aplicații noi pentru admitere, la licență respectiv la master, care să permită înscrierea online și gestiunea probelor de concurs în formulă total informatizată;
 •  o aplicație pentru orar care optimizează utilizarea spațiilor de învățământ la nivel ASE și facilitează adaptarea rapidă la restricțiile de utilizare a unor spații închiriate;
 •  rescrierea într-o nouă arhitectură informatică a aplicației de cazare a studenților;
 •  reconfigurarea și completarea platformei online.ase.ro de tip Moodle, astfel încât să permită creșterea scalabilității de la lucru cu 100 de utilizatori simultan la peste 3.000, folosită și ca punct de intrare (portal) pentru conectarea cu diverse software-uri de tip video-streaming;
 •  aplicație pentru evidența lucrului în regim plata cu ora și corelarea cu participarea la proiecte de cercetare;
 • multe alte aplicații mai mici, pentru conectarea cu exteriorul, cum ar fi
  plationline.ase.ro pentru legătura cu băncile, SIIIR pentru interacțiunea cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România etc.

Dezvoltăm în prezent proiecte majore și aș menționa doar pe cel mai important la acest moment aniversar și anume universitatea sustenabilă prin digitalizare, proiect PNRR de peste
39,5 milioane lei.

Proiectul conține patru module principale, după cum urmează:

 •  M1 Rescriere software într-o arhitectură web a sistemului de management universitar și modernizarea platformei online.ase.ro, 9,5 milioane lei
 • M2 Infrastructura digitală pentru comunicatie și Data Center, 14,6 milioane lei
 • M3 Laboratoare și săli de seminar, amintind aici laboratoare de inteligență artificială, de agricultură urbana digitală, imprimare 3D, securitate IT, realitate virtuală, laboratoare pentru transformarea digitală a afacerilor etc. și peste
  100 de săli de seminar, în valoare totală de 12,6 milioane lei
 • M4 este un modul de instruire și formare de competențe digitale care urmărește în esență atât pregătirea personalului pentru a fi capabil să utilizeze tehnologiile implementate prin celelalte module, cât și modernizarea procesului educațional, prin introducerea de noi discipline, respectiv noi programe de studii la master, care să folosească tehnologii precum inteligență artificială / machine learning, IOT / senzori &
  wearables, blockchain, roboți, drone & vehicule autonome, realitate virtuală / mass media imersivă, imprimare 3D etc., în valoare totală de peste 2,8 milioane lei.

Suntem convinși că doar prin efortul nostru colectiv putem fi urmașii demni ai înaintașilor noștri, ai unor personalități ale istoriei economice care au trecut pragul acestei instituții, înțelegând că vremurile actuale nu fac decât să schimbe instrumentele și oamenii cu care lucrăm.

Datorăm recunoștință și deplin respect tuturor care au contribuit de-a lungul timpului la prestigiul de care se bucura astăzi ASE, pe plan național și internațional, ne exprimăm profunda noastră admirație și dorim ani mulți și fructuoși universității noastre.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Lansarea unei noi game de PC-uri Maguay

Compania Maguay, caracterizată drept „cea mai veche companie...

Ziua Silvicultorului, marcată de Romsilva și Asociația Administratorilor de Păduri

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Asociația...

CCIR și Romanian Board of Trade Toronto susțin parteneriatul economic România-Canada

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR),...

MET România, 15 ani de activitate pe piața locală de energie

Compania MET România, parte a grupului elvețian MET,...