Tag: economistul-nr-4-2023

Nicolae Istudor, ASE: „Prin tot ce facem, urmărim să fim în armonie cu cerințele de pe piața muncii de astăzi, ca și cu proiecțiile...

Interviu cu Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București Domnule rector, în 110 de ani de existenţă, ce elemente au...

Spirala negativă

Complexă și dinamică”, așa caracterizează economiștii relația dintre piețele financiare și creșterea economică. În general, interdependența dintre ritmul de creștere a PIB și dinamica...

ASE 110 și provocările noilor tehnologii

Ion Smeureanu, ASE, București Suntem profund onorați și emoționați, în același timp, să luăm parte la aniversarea a 110 ani de existență a Academiei. Acest eveniment...

România și relațiile internaționale, aport și noi provocări

prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu decanul Facultății de Relații Economice Internaționale Academia de Studii Economice București Trăim într-o lume dinamică, într-o continuă transformare, care nu contenește a...

Turismul românesc în contextul noilor provocări economice

prof. univ. dr. Gabriela Țigu conf. univ. dr. Mihail-Ovidiu Tănase lector univ. dr. Daniel Bulin Academia de Studii Economice din București, Facultatea Business și Turism Turismul, un fenomen...