Simbioza dintre proprietatea privată și cea publică, existentă în multe țări ale lumii, se caracterizează, în Rusia, prin predominanța proprietății de stat, la care nu prea se dorește să se renunțe. Pentru compensarea slăbiciunilor acesteia, apărute după trecerea țării la economia de piață și declanșarea procesului de privatizare, autoritățile au început să recurgă pe scară tot mai largă la practica atragerii unor întreprinzători privați la realizarea anumitor obiective economice de interes național. Angajarea capitalului privat în proiecte de importanță strategică are loc fie prin vânzarea de acțiuni ale companiilor de stat unor investitori privați, fie prin concesionarea, de către administrațiile de stat locale sau regionale, a unor lucrări greu de dus la bun sfârșit prin forțe proprii.

La ora actuală, priorități ale parteneriatului dintre sectorul de stat și cel privat sunt cele privind infrastructurile și serviciile publice, cu precădere infrastructurile rutiere, domeniul IT, construcțiile de locuințe și de utilități urbane. La lucrările pentru construirea celei de-a 4-a șosele de centură (inelul exterior) în jurul Moscovei, de pildă, au fost atrase compania italiană „Astoldi”, compania turcă „Makyol” și concernul ruso-turc „Renaissance Construction”. Este preferată, însă, colaborarea cu parteneri autohtoni. În momentul când s-a pus problema vânzării pachetului majoritar de acțiuni al companiei feroviare „Transconteiner”, ținând de holdingul RJD (Căile Ferate Ruse), către investitori străini, Ministerul economiei și-a arătat anumite rezerve. Iar parteneriate în domeniul IT, al creării de sisteme informatice strategice pot fi realizate numai cu companii rusești.

Pe de-o parte, colaborarea statului cu întreprinzătorii privați face posibilă extinderea planificării, în perspectivă mai îndelungată, în unele sectoare economice sau înfăptuirea mai rapidă a unor lucrări de utilitate publică și, pe de altă parte, oferă oportunități de dezvoltare întreprinzătorilor privați care nu au curajul să-și asume riscul de a aborda din proprie inițiativă, singuri, investiții de anvergură sau pe termen lung. În măsura în care statul, ca partener cu participare, de regulă, majoritară, se angajează într-un proiect, întreprinzătorul privat are garanția unei afaceri sigure, profitabile, și poate deveni interesat de asociere.

Potrivit amendamentelor aduse, la 10 ianuarie 2018, Legii parteneriatului de stat și privat, materializarea colaborării dintre sectorul de stat și cel privat se poate realiza, atât în contextul unor societăți mixte, cât și al unor proiecte de circumstanță. Coordonatorul, la nivel federal, al diferitelor scenarii de parteneriat mixt este Ministerul Economiei. El are o viziune de ansamblu asupra strategiilor de finanțare a investițiilor preconizate și poate aviza, în cunoștință de cauză, demararea lor. Totuși, recent, Asociația națională a concesionarilor și a investitorilor pe termen lung în infrastructură, prin președintele său, Svetlana Bik, și-a exprimat preocuparea în legătură cu validitatea informațiilor oferite investitorilor privați de către minister, prin sistemul existent, precum și cu privire la riscurile lor financiare și la solvabilitatea garanțiilor oferite de stat pentru diferite finanțări. Investitorii ar dori o structurare mai funcțională a proiectelor de colaborare cu statul, precum și perfecționarea instrumentelor financiare la care pot apela în acest cadru.

S-a calculat că transferarea către sectorul privat a unor lucrări de interes public aduce bugetului de stat economii de zeci de miliarde ruble, anual. Dintre numeroasele contracte de concesionare a unor proiecte locale și regionale, încheiate, în anul 2017, până în luna noiembrie, 35 au înregistrat investiții private individuale de peste 100 milioane ruble, din care 11 mai mari de un miliard ruble (60 ruble = 1 dolar). Colaborare între stat și capitalul privat pot fi considerate, într-un anume sens, și achizițiile făcute de către companiile sau instituțiile statului din sectorul privat al bunurilor și serviciilor. Pe această cale, în 2017, capitalul privat și-a asumat o parte importantă din achizițiile de 28.000 miliarde ruble făcute de către întreprinderile și instituțiile de stat. Numai achizițiile IT s-au ridicat la 47 miliarde ruble (vezi „Kommersant”, din 11 ianuarie 2018).

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament