Cornel Almășan

49 ARTICOLE

Țările în curs de dezvoltare… se dezvoltă

Transformările structurale care au loc în lume, pe multiple planuri, creează condiții favorabile pentru accelerarea dezvoltării economice a țărilor din așa-zisa categorie „în curs...

Vestitori ai unor piețe alternative

Interese economice distincte, specifice unor grupuri de interese sau țări, accentuate de evenimentele mondiale din ultimul timp (criza economică, pandemia, încălzirea globală, criza energetică...

Rețete universale de dezvoltare nu există!

Evenimentele din ultimele decenii relevă faptul că, în pofida performanțelor într-un domeniu sau altul, niciunul dintre sistemele economice ale lumii nu este perfect, fără...

Destabilizare acută a relațiilor economice dintre state

Politizarea tot mai accentuată a comportamentului agenților economici compromite grav statutul Organizației Mondiale a Comerțului. Subordonate intereselor egoiste, mai mult sau mai puțin disimulate,...

Repoziționări economice fortuite

Sub povara numeroaselor sancțiuni occidentale, datorate confruntării geostrategice Est-Vest, cu precădere intervenției armate rusești în Ucraina, economia Rusiei gâfâie, făcând eforturi de Sisif pentru...